Vaasa, laboratorio-ohjekirja

S -Teofylliini (2733 S -Teofy )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

01.01.2015

Tekopaikka

TYKS Laboratoriotoimialue/päivystys- ja automaatiolaboratorio/(02) 313 1930.

Yleistä

Teofylliinin oraalisen annoksen jälkeen huippupitoisuus seerumissa saavutetaan tavallisesti 1 - 3 tunnin kuluttua. Teofylliini sitoutuu 40 - 60-prosenttisesti seerumin proteiineihin. Sekä terapeuttinen teho että toksiset sivuvaikutukset korreloivat hyvin teofylliinin pitoisuuteen seerumissa. Eliminaatio tapahtuu pääasiassa metaboloitumalla maksassa, ja vain noin 10 % teofylliinistä erittyy muuttumattomana virtsaan. Maksametabolianopeudessa on suuria yksilöllisiä eroja, mistä johtuen teofylliinin eliminaation puoliintumisaika plasmassa on 3 - 10 tuntia. Tupakoivilta teofylliini eliminoituu nopeammin kuin tupakoimattomilta. Korkea ikä, simetidiini, erytromysiini, allopurinoli ja peroraaliset kontraseptiivit hidastavat teofylliinin eliminaatiota johtaen teofylliinipitoisuuden nousuun plasmassa. Peroraalisen teofylliinihoidon aloittamisen jälkeen tasapainotila saavutetaan aikuisilla kahden vuorokauden kuluttua ja vastasyntyneillä n. kuuden vuorokauden kuluttua. Leikki-ikäisillä lapsilla teofylliini metaboloituu nopeammin kuin aikuisilla.

Indikaatiot

Teofylliinihoidon seuraaminen, mahdollisen myrkytyksen selvittäminen.

Esivalmistelut

Tasapainotilassa näyte otetaan ennen seuraavaa lääkeannosta. Maksimipitoisuutta määritettäessä näyte otetaan kahden tunnin kuluttua tabletin tai peroraalisen liuoksen otosta tai neljän tunnin kuluttua depot-tabletin otosta.

Menetelmä

Mikropartikkeliagglutinaatio-immunomääritys (KIMS).

Tekotiheys

Arkisin, kiireelliset päivittäin.

Tulos valmiina

3 vrk:n kuluessa.

Näyteastia

5 ml seerumiputki (punainen korkki), ei geeliä.

Näyte (minimi)

1 ml seerumia.

Näytteen säilytys

Säilyy viikonlopun yli jääkaapissa, pitempiaikainen säilytys pakastettuna.

Näytteen lähetys

Ma-to huoneenlämmössä.

Viitearvot

Terapeuttinen alue 55-110 µmol/l
Vastasyntyneen apnea 28 - 55 µmol/l
Toksinen pitoisuus yli 110 umol/l

Tulkinta

Teofylliinin kliinisiä sivuvaikutuksia on todettavissa usein pitoisuuden ylittäessä 110 umol/l. Tavallisimpia oireita ovat pahoinvointi, oksentelu, ruokahaluttomuus ja takykardia. Myrkytystiloissa voi esiintyä kouristuksia ja takyarytmioita.

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*1.1.2015 Tekopaikkamuutos