Vaasa, laboratorio-ohjekirja

S -Tobramysiini (pitoisuusmääritys) (2744 S -TOB )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

1.1.2015

Tekopaikka

TYKS Laboratoriotoimialue/päivystys- ja automaatiolaboratorio/(02) 313 1930.

Yleistä

Aminoglykosidit ovat bakterisidisiä antibiootteja, joilla on kapea terapeuttinen leveys. Riski toksisiin vaikutuksiin on suuri, varsinkin jos munuaistoiminta on vajavaista. Lihakseen annettuna aminoglykosidien imeytyminen on nopeaa, ja huippupitoisuus plasmassa saavutetaan 30 - 90 minuutin kuluessa. Plasman proteiineihin sitoutumisaste on alle 10 %. Ne eliminoituvat suhteellisen nopeasti erittymällä muuttumattomana virtsaan. Aminoglykosidit jakautuvat kudoksiin epätasaisesti ja pitoisuus niissä jää yleensä alle 30 %:n seerumin konsentraatiosta. Sappeen kulkeutuu vain noin 1 % annoksesta. Kaikki aminoglykosidit ovat toksisia. Tärkeimmät haittavaikutukset ovat munuais- ja sisäkorvatoksisuus. Aminoglykosideilla on myös hermolihasliitosta salpaavia ominaisuuksia.

Indikaatiot

Aminoglykosidiantibioottihoidon seuraaminen ja oikean annostuksen määrittäminen.

Esivalmistelut

Minimipitoisuusnäyte otetaan juuri ennen lääkkeen antamista ja tarvittaessa huippupitoisuusnäyte 60 min. (i.m.) tai 30 min. (i.v.) kuluttua lääkeannoksen antamisesta. Näyte tulisi ottaa eri kädestä kuin mihin lääkettä on infusoitu.

Menetelmä

Entsymaattinen immunomääritys.

Tekotiheys

Päivittäin.

Tulos valmiina

3 vrk:n kuluessa.

Häiriötekijät

Amikasiini ja triamtereeni voivat aiheuttaa virheellisen korkeita tuloksia. Jos potilas saa samanaikaisesti jotain penisilliiniä, on penisilliiniannos annettava vasta tobramysiinin huippupitoisuusnäytteen ottamisen jälkeen. Monet penisilliinit sitoutuvat kemiallisesti aminoglykosideihin aiheuttaen aminoglykosidiaktiivisuuden pienentymistä in vitro näytteen joutuessa odottamaan analysointia yli 12 tuntia (vaikka näyte säilytettäsiin jäähdytettynä).

Näyteastia

5 ml punakorkkinen seerumiputki, ei geeliä.

Näyte (minimi)

1 (0.5) ml seerumia.

Näytteen säilytys

3 vrk jääkaapissa +5 °C ja pitempiaikainen -20°C.

Näytteen lähetys

Ma-to kylmälähetys.

Viitearvot

0-pit. alle 2 mg/l.

Tulkinta

Minimipitoisuus alle 2 mg/l, huippupitoisuus 5 - 10 mg/l. Minimipitoisuuden nousu ilmoittaa mahdollisen hoidon aikana tapahtuvan kumulaation. Sitä pidetään merkityksellisempänä toksisuuden kuvastajana.

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*1.1.2015 Tekopaikkamuutos.