Vaasan keskussairaala, laboratorio-ohjekirja

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

P -Trombiiniaika (2782 P -Trombai )

Tarkistettu

09.05.2017

Tekopaikka

HUSLAB / HUSLAB Asiakasneuvonta / (09) 471 72579, arkisin klo 7.30 - 15.30. Päivystysaikana Meilahden sairaalan päivystyslaboratorio / (09) 471 72645.

Indikaatiot

Dysfibrinogenemia. Yksinään harvemmin diagnostiikkaan (käytetään lähinnä tutkimustulosten tulkintaan vaikuttavien antikoagulanttien osoittamiseen näytteessä).

Menetelmä

Hyytymisajan mittaaminen.

Tekotiheys

Arkipäivisin.

Tulos valmiina

2 - 3 arkipäivän kuluessa.

Näyteastia

2 ml Na-sitraattiputki (vaaleansininen korkki).

Näytteenotto

Huomioi hyytymistutkimusten erikoisvaatimukset, ks. lajittelutyöpisteen Hyytymistutkimusnäytteen käsittelyohje (HUSLAB).

Näyte (minimi)

2x0.6 ml plasmaa (lapset 2x0.6 ml).

Ohje laboratoriolle

Plasma erotetaan ja pakastetaan heti kuten ohjeessa Hyytymistutkimusnäytteen esikäsittelyohje (HUSLAB) kuvataan.

Näytteen säilytys

-20 °C 2 vko, pitempiaikainen -70 °C.

Näytteen lähetys

Pakastelähetys.

Viitearvot

Kaikki: 17 - 25 s

Tulkinta

Tutkimusta käytetään lähinnä tutkimustulosten tulkintaan vaikuttavan hepariinin tai trombiini-inhibiittorin vaikutuksen osoittamiseen laajempien hyytymistutkimusten yhteydessä. Trombiiniaika on pidentynyt hepariini-, fibrinolyysi- ja trombiini-inhibiittorihoitojen yhteydessä sekä fibrinogeenitason ollessa matala. Samoin trombiiniaika on pidentynyt, jos näytteessä on runsaasti fibriinin hajoamistuotteita. Erittäin harvinainen pitkän trombiiniajan syy on perinnöllinen fibrinogeenin rakenteellinen poikkeavuus (dysfibrinogenemia).

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*09.05.2017 Yhteystietomuutos