Vaasa, laboratorio-ohjekirja

P -Tromboplastiiniaika, aktivoitu, partiaalinen (2783 P -APTT )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

5.4.2022

Tekopaikka

Fimlab Vaasa / Hyytymislaboratorio 06 213 2517

Yleistä

P -APTT mittaa sisäistä hyytymisjärjestelmää (protrombiini, FV, FVIII, FIX, FX, FXI, FXII. Se on hyvä seulontakoe, mutta ei sovellu lievien hyytymistekijäpuutosten diagnostiikkaan.

Indikaatiot

Vuoto- ja tromboositaipumuksen selvittely. Hepariinihoidon seuranta (poistumassa käytöstä). Fragmiinihoidon (pienimolekylaarinen hepariini) seurannassa tutkimus on 3814 P -AntiFXa.

Esivalmistelut

Tutkimus ei sovellu hepariinihoitopotilailla näytteen huonon säilyvyyden johdosta alueella otettavaksi. Ei-hepariinihoitopotilaillakin säilyvyys on lyhyt, joten aluenäytteenottoa suunniteltaessa on otettava yhteys näytteen ottavaan laboratorioon ja varattava aika mahdollisimman lähelle aluekuljetuksen lähtoaikaa.

Menetelmä

Hyytymisajan turbidometrinen fotometrinen mittaus. Reagenssina Dade Actin FSL.

Tekotiheys

Päivittäin. Päivystystutkimus.

Tulos valmiina

Saman päivän aikana. Kiireelliset vastaukset 2 tunnin kuluessa näytteen saapumisesta laboratorioon. Kiireellisissä tapauksissa soita, hyytymislaboratorio / 06 213 2517

Häiriötekijät

Ali-tai ylitäyttöiset putket hylätään, jolloin näytteenotto tulee uusia. Erittäin voimakas hemolyysi ja ikteerisuus voivat häiritä mittauksia. Nämä näytteet hylätään, jolloin näytteenotto tulee uusia. Voimakas sameus häiritsee fotometrisia turbidometrisiä mittauksia, koska mittauksessa seurataan ajan funktiona sameuden muuttumista.

Näyteastia

AIKUISET: 1,8 ml sitraattiputki.(vaaleansininen korkki) LAPSET: Mikroputki 0.5 ml sitraattiputki. HUOM! Yksi mikroputki riittää vain yhteen tutkimukseen.

Näytteenotto

Näyte otetaan tarkasti putken merkkiviivaan saakka. Näyte sentrifugoidaan mahdollisimman nopeasti.

Näytteen säilytys

Kokoveri ja plasma säilyvät 8 tuntia huoneenlämmössä. Plasma säilyy 2 viikkoa pakastettuna. Näytettä ei saa säilyttää jääkaapissa (+2 - +8 ºC:ssa). Pakastettu näyte sulatetaan ennen analysointia 37 ºC:ssa.

Hepariinipotilaan näyte säilyy vain 2 tuntia +20 °C, joten mittaus on tehtävä näytteenotosta tämän ajan sisällä.

Näytteen lähetys

Eroteltu plasmanäyte lähetetään huoneenlämmössä mikäli perillä 8 tunnin sisällä näytteenotosta, muutoin pakastettuna. Näyte ei saa sulaa matkalla.

Hepariinihoidossa olevan potilaan kokoverinäyte on oltava laboratoriossa tunnin sisällä näytteenotosta. Hepariinia saavan potilaan kokoverinäytettä ei lähetetä laboratorioon vaan plasma erotetaan ja pakastetaan. Pakastettu plasma voidaan lähettää laboratorioon.Näyte ei saa sulaa matkalla.

Viitearvot

23-32 s. Terapeuttinen alue hepariinihoidossa n. 2-2.5 kertaa potilaan hyytymisaika, joka on saaatu ennen hepariinihoidon aloittamista.

Tulkinta

APTT:n piteneminen: Hyytymistekijöiden synnynnäinen puute: A- ja B-hemofilia, von Willebrandin tauti (APTT ei välttämättä aina ole pidentynyt) Hyytymistekijöiden hankittu aktiivisuuden heikkeneminen: hepariinihoito, lupusantikoagulantti, antifaktor-vasta-aineet. APTT on jatkuvan fraktioimattoman hepariini-infuusion ensisijainen mittari, jolloin hoitotavoite on APTT-arvon 1.5-2.5 - kertainen pidentymä potilaan APTT:n lähtötasoon verrattuna. Pienimolekyylinen hepariini (LMWH) ei yleensä pidennä APTT-arvoa, mutta pidentyessään APTT voi viitata lääkkeen kumuloitumiseen lähinnä munuaisten vajaatoiminnan yhteydessä. Dabigatraanihoitoon (Pradaxa) liittyen: APTT-aika soveltuu lääkevalmistajan mukaan seulontakokeeksi, mutta sitä ei voi käyttää kvantitatiiviseen mittaamiseen (korrelaatio huono). APTT-aika pitenee dabigatraanin vaikutuksesta, mutta piteneminen on laboratoriokohtaista (riippuu reagenssista ja laitteesta). Rivaroksabaani (Xarelto) ja apiksabaani (Eliquis) voivat pidentää APTT-aikaa.

Yhteyshenkilöt

Sairaalakemisti Anne Hänninen puh. 041 7306712 ja kemisti Jukka Salminen puh. 06 213 2529

Muutokset

*26.4.2021 Näytteen säilytys- ja lähetysohjeet korjattu.1.10.2021 Päivitetty häiriötekijät 5.4.2022 Yhtenäistetty näyteastian kirjaaminen.