Vaasan keskussairaala, laboratorio-ohjekirja

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

P -Tromboplastiiniaika, aktivoitu, partiaalinen (2783 P -APTT )

Tarkistettu

31.3.2020

1.10.2018

Tekopaikka

Vaasan KS/Hematologian laboratorio/(06) 213 2517

Yleistä

P -APTT mittaa sisäistä hyytymisjärjestelmää (protrombiini, FV, FVIII, FIX, FX, FXI, FXII. Se on hyvä seulontakoe, mutta ei sovellu lievien hyytymistekijäpuutosten diagnostiikkaan.

Indikaatiot

Vuoto- ja tromboositaipumuksen selvittely. Hepariinihoidon seuranta (poistumassa käytöstä). Fragmiinihoidon (pienimolekylaarinen hepariini) seurannassa tutkimus 3814 P -AntiFXa.

Esivalmistelut

Tutkimus ei sovellu hepariinihoitopotilailla näytteen huonon säilyvyyden johdosta alueella otettavaksi. Ei-hepariinihoitopotilaillakin säilyvyys on lyhyt, joten aluenäytteenottoa suunniteltaessa on otettava yhteys näytteen ottavaan laboratorioon ja varattava aika mahdollisimman lähelle aluekuljetuksen lähtoaikaa.

Menetelmä

Hyytymisajan turbidometrinen fotometrinen mittaus. Reagenssina Dade Actin FSL.

Tekotiheys

Päivittäin. Päivystystutkimus.

Tulos valmiina

Saman päivän aikana. Kiireelliset vastaukset 2 tunnin kuluessa näytteen saapumisesta laboratorioon. Kiireellisissä tapauksissa soita laboratorioon puh. 2520.

Häiriötekijät

Hemolyysi, ikterus ja lipemia eivät häiritse.

Näyteastia

AIKUISET: 1.8 ml verta sitraattiputkeen, jossa on 0.3 ml 3.2 % Na- sitraattia (vaaleansininen korkki).

LAPSET: Mikroputki 0.5 ml laskimoverta putkeen, jossa on 3.2% Na- sitraattiliuos. Mikroputki on Vacutest Kima. HUOM! Yksi putki riittää vain yhteen tutkimukseen.

Näytteenotto

Näyte otetaan tarkasti putken merkkiviivaan saakka. Näyte sentrifugoidaan mahdollisimman nopeasti. Näytteen on oltava laboratoriossa 30 min kuluessa näytteenotosta.

Näytteen säilytys

Näyte säilyy 1 h +20 °C hepariinihoitopotilaalla ja muilla kokoveri ja plasma säilyvät 8 tuntia huoneenlämmössä. Plasma säilyy 2 viikkoa pakastettuna. Näytettä ei saa säilyttää jääkaapissa (+2 - +8 ºC:ssa). Pakastettu näyte sulatetaan ennen analysointia 37 ºC:ssa.

Näytteen lähetys

Hepariinia saavan potilaan näytettä ei lähetetä VKS:n laboratorioon. Hepariinihoidossa olevan potilaan näyte oltava laboratoriossa 45 min sisällä näytteenotosta. Eroteltu plasmanäyte lähetetään huoneenlämmössä mikäli perillä 8 tunnin sisällä näytteenotosta, muutoin pakastettuna. Näyte ei saa sulaa matkalla.

Viitearvot

23-32 s.

Terapeuttinen alue (hepariinihoito) n. 2-2.5 kertaa potilaan lähtöarvo (poistumassa käytöstä)

Tulkinta

APTT:n piteneminen: Hyytymistekijöiden synnynnäinen puute: A- ja B-hemofilia, von Willebrandin tauti (APTT ei välttämättä aina ole pidentynyt) Hyytymistekijöiden hankittu aktiivisuuden heikkeneminen: hepariinihoito, lupusantikoagulantti, antifaktor-vasta-aineet.

APTT on jatkuvan fraktioimattoman hepariini-infuusion ensisijainen mittari, jolloin hoitotavoite on APTT-arvon 1.5-2.5 - kertainen pidentymä potilaan APTT:n lähtötasoon verrattuna. Pienimolekyylinen hepariini (LMWH) ei yleensä pidennä APTT-arvoa, mutta pidentyessään APTT voi viitata lääkkeen kumuloitumiseen lähinnä munuaisten vajaatoiminnan yhteydessä. Dabigatraanihoitoon (Pradaxa) liittyen: APTT-aika soveltuu lääkevalmistajan mukaan seulontakokeeksi, mutta sitä ei voi käyttää kvantitatiiviseen mittaamiseen (korrelaatio huono). APTT-aika pitenee dabigatraanin vaikutuksesta, mutta piteneminen on laboratoriokohtaista (riippuu reagenssista ja laitteesta). Rivaroksabaani (Xarelto) ja apiksabaani (Eliquis) voivat pidentää APTT-aikaa.

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*31.3.2020 / Analyysilaitteet ja reagenssit muuttuvat 1.4.2020. Tulostaso laskee n. 10 % ja viitearvot muuttuvat myös.
*1.10.2018 Lisätty lasten näytteenotto ja näytteen lähetysohjeita. tarkennettu.
*17.2.2015 Tarkennuksia aluenäytteenottoon.
*