Vaasan keskussairaala, laboratorio-ohjekirja

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

B -Lymfosyytit, vakuolisoituneet (2907 B -Vakuly )

Tarkistettu

1.2.2017

Tekopaikka

Vaasan KS/Hematologian laboratorio/(06) 213 2516

Yleistä

Vakuolisoituneita lymfosyyttejä tavataan mm. perinnöllisissä kertymätaudeissa (lysosomaaliset kertymätaudit yms.). B-Vakuly on hyvä seulontatutkimus, joka tulisi tehdä aina ko. tautiepäilyssä.

Indikaatiot

Lapsen henkisen kehityksen taantumisen tutkiminen. Epäily perinnöllisestä aineenvaihduntasairaudesta tai kliinisesti lysomaaliseen kertymätautiin (AGU, gangliosidoosit yms.) sopivat oireet ja löydökset (poikkeava ulkonäkö, henkisen kehityksen taantuminen, neurologiset oireet, elinsuurentumat, kuten hepatomegalia, cherry red spot yms.)

Menetelmä

Perifeerisen veren näytteestä tehdään MGG-värjäys objektilasille ja verenkuva tutkitaan mikroskopoimalla.

Tekotiheys

Arkisin ma-pe.

Tulos valmiina

2-4 arkipäivän aikana.

Näyteastia

Kapillaariverestä 4 kpl sivelyvalmisteita objektilasille.

Ohje laboratoriolle

Lähetettäessä B -Morfo Tampereelle Fimlabiin, mukaan laitetaan 4 kpl kapillaariverestä tehtyä sivelyvalmistetta. Lisäksi tulostetaan mukaan TVK-vastaus IPU:lta.

Näytteen säilytys

Objektilasille tehty sivelyvalmiste säilyy päiviä.

Aluenäytteenotto

Lähetetään tutkittavaksi sivelyvalmisteena.

Viitearvot

Lausunto

Tulkinta

Vakuolisoituneet lymfosyytit viittaavat vahvasti kertymätautiin, jos potilaalla on myös siihen sopivat kliiniset löydökset. Tutkimus on seulontaluonteinen. Tarkempi kertymätaudin tai aineenvaihduntataudin diagnostiikka tehdään aina virtsasta ja verestä tehtävillä kertymätuotteiden osoituskokeilla, spesifisillä metaboliittien määrityksillä, osoittamalla veren leukosyyteistä tai ihon fibroblasteista puuttuva taudille tyypillinen entsyymiaktiivisuus tai entsyymipuutteen syynä oleva DNA-virhe molekyylibiologisilla menetelmillä. Katso myös 0641 dU-KertSeu.

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529