Vaasan keskussairaala, laboratorio-ohjekirja

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

S -Varicella-Zoster virus, vasta-aineet (2923 S -VZVAb )

Tarkistettu

20.1.2017

Tekopaikka

TYKS Laboratoriotoimialue/mikrobiologia: (02) 313 9163, vastauskyselyt (02) 313 9164.

Yleistä

Tutkimus pitäisi pyytää seerumin virusvasta-aineiden 2967 S -VirAb lisätutkimuksena.

Indikaatiot

Vesirokkoviruksen aiheuttamien tautien (mm. vesirokko, vyöruusu, rakkulaiset iho- ja limakalvoinfektiot, meningoenkefaliitti, immuuni­puutteisten potilaiden infektiot) diagnostiikka. Immuniteetin määrittäminen vesirokkovirukselle.

Menetelmä

Entsyymi-immunologinen määritys VZV-IgM-ja -IgG-vasta-aineille.

Tulos valmiina

Viikon kuluessa näytteen saapumisesta laboratorioon.

Näyteastia

4 ml seerumigeeliputki.

Näyte (minimi)

Normaali seeruminäyte (ja selkäydinnestenäyte)

Näytettä tarvitaan 0,5–1 ml

Näytteen säilytys

7 vrk jääkaapissa +5 °C, pitempiaikainen -20 °C.

Näytteen lähetys

Ma - pe huoneenlämmössä.

Viitearvot

HUOM. 30.4.2019 lähtien on otettu käyttöön väliaikaisesti (loppupäivämäärä ei tiedossa) uusi VZV IgG ja IgM -testit. IgG-tulokset eivät ole vertailukelpoisia aiemman testin tulosten kanssa.

Uuden IgG-testin tulkinta:

<50 mIU/ml = Ei vasta-aineita vesirokkovirukselle.

50 mIU/ml tai >50 mIU/ml = On vasta-aineita vesirokkovirukselle.

Ilmoitamme ohjekirjassa, kun aiempaan testiin voidaan palata.

Jos VZV-IgM on positiivinen, potilaalla on tuore vesirokko. Joskus nousevat myös vyöruusun yhteydessä. Jos VZV-IgG on positiivinen, potilas on sairastanut vesirokon (=immuniteettitutkimus).

IgG-vasta-aineiden määrä yksikköinä, IgM-vasta-aineet kvalitatiivi­sesti (positiivinen/negatiivinen) + lausunto. Positiivinen IgG-vasta-ainelöydös osoittaa testattavan joskus sairastaneen vesirokkovirusinfektion. Useimmat saavat tartun­nan jo lapsuudessa. Vasta-aineiden esiintyvyys on suunnilleen: 1v: 25%, 5v: 60%, 20v: 90%, 40v: 100%. Merkitsevä (yli 3-kertainen yksikkö­kasvu) IgG-vasta-ainetason nousu tai positiivinen IgM-vasta-ainelöydös ovat osoitus aktii­vista vesirokko­virus­infektiosta. Negatiivinen löydös ei sulje pois aktiivia infektiota. Herpes simplex- ja vesirokkovirusten välillä on lievää risti­reak­tiivisuutta, joka ei yleensä kuitenkaan häiritse vesirokko­virusinfektioiden serologista diagnostiikkaa. IgM-luokan reumafaktori yhdessä IgG-luokan vesirokkovirus­vasta-aineiden kanssa voi saada aikaan väärän positiivisen IgM-vasta-ainereaktion.

Yhteyshenkilöt

Mikrobiologi Roosa Savolainen p. 041 730 3503, ylilääkäri Suvi-Sirkku Kaukoranta p. (06) 213 2840.

Muutokset

*20.1.2017 Näytteenottoputken muutos.