Vaasa, laboratorio-ohjekirja

S -Amikasiini (3000 S -AMI )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

1.1.2015

Tekopaikka

TYKS Laboratoriotoimialue/(02) 313 0930.

Yleistä

Amikasiini erittyy muuttumattomana virtsaan. Eliminaation puoliintumisaika on noin 2 tuntia, mutta pitenee munuaisten vajaatoiminnassa.

Yhteisvaikutukset: Muut munuaistoksiset lääkeaineet (esim. muut aminoglykosidit, amfoterisiini B, furosemidi, tulehduskipulääkkeet, sisplatiini ja vankomysiini) voivat altistaa munuaisvauriolle.

Toksisuus: Haittavaikutukset aiheutuvat yleensä pitkäaikaisesta ja suuriannoksisesta hoidosta tai yhteiskäytöstä muiden toksisten lääkeaineiden kanssa. Munuaisten vajaatoiminta altistaa haittavaikutuksille.

Indikaatiot

Terapeuttisen tason seuranta (TDM) ja toksisuuden arviointi.

Esivalmistelut

Minimipitoisuutta varten näyte otetaan 1-15 minuuttia ennen lääkeinfuusiota ja huippupitoisuutta varten 15 minuutin kuluttua infuusion loppumisesta.

Tutkimusta tilattaessa kysytään Aika(minuuttia). Siihen vastataan 0, 30 tai 60 sen mukaan, mistä näytteestä on kysymys.

Menetelmä

Immunokemiallinen menetelmä.

Tulos valmiina

Viikon kuluessa.

Näyteastia

10 ml seerumiputki (punainen korkki), ei geeliä.

Näyte (minimi)

3 ml (0.5) seerumia.

Näytteen säilytys

2 vrk jääkaappilämpötilassa +4 °C, pitempiaikaisesti pakastettuna -18 °C.

Näytteen lähetys

Ma-to kylmälähetys, pakastetut näytteet pakastetelähetyksenä.

Viitearvot

Hoitoalue: minimipitoisuus alle 10 mg/l, huippupitoisuus 20 - 25 mg/l.

Toksinen alue: minimipitoisuus yli 10 mg/l, huippupitoisuus yli 35 mg/l.

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*1.1.2015 Menetelmä-,tekopaikka- ja viitearvomuutos.