Vaasa, laboratorio-ohjekirja

S -Campylobacter, vasta-aineet (3058 S -CampAb )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

31.1.2018

Tekopaikka

HUSLAB Virologian ja immunologian laboratorio, Neurovirologia ja Elisa -työpiste, puh. 050 427 2126

Yleistä

Kampylobakteerin aiheuttama suolistoinfektio on maassamme tavattavista bakteerienteriiteistä yleisimpiä. Kampylobakteeri-infektioon liittyy jälkitauteina mm. reaktiivista artriittia sekä harvinaisena Guillan-Barrén syndrooma. Kampylobakteerienteriitin diagnostiikassa primaaritutkimus on ulosteviljely, mutta osalla potilaista vasta-ainetutkimus on diagnostiikassa oleellinen. Erityisesti ripulin jälkeisten komplikaatioiden ilmestyessä on ulosteviljely jo usein negatiivinen. Tällöin vasta-ainetutkimus on ainoa tapa päästä etiologiseen diagnoosiin.

Indikaatiot

Enterokoliitit, appendisiitti ja pseudoappendisiitti (mesenteriaalilymfadeniitti), reaktiiviset artriitit, Guillan-Barrén syndrooma.

Menetelmä

Entsyymi-immunomenetelmä (EIA). Akkreditoitu menetelmä. Antigeenina Campylobacter jejuni -ekstrakti.

Tulos valmiina

4-8 työpäivän aikana.

Näyteastia

5 ml seerumigeeliputki.

Näyte (minimi)

0.5 ml seerumia.

Näytteen säilytys

jääkaapissa +5 °C max. 7 vrk.

Näytteen lähetys

Ma - pe huoneenlämmössä.

Tulkinta

Viitearvot:

IgA alle 2000 titteri
IgM alle 4000 titteri
IgG alle 9000 titteri

Kampylobakteeri-infektioon viittaavaa on korkean titterin esiintyminen kahdessa immunoglobuliiniluokassa. Yhden immunoglobuliiniluokan korkea titteri on epäilyttävä, mutta ei varma viite kampylobakteeri-infektiosta. Kolminkertainen titterinnousu pariseeruminäytteissä viittaa myös infektioon, joskaan IgM-titterin nousua yksinään ei voida pitää varmuudella spesifisenä juuri tälle bakteerille. Guillain- Barré-syndrooma ilmenee joskus kampylobakteeri-infektion jälkeen. Syynä voi olla kampylobakteerin LPS-antigeenin vasta-aineiden ristiinreagointi GM1-gangliosidin kanssa. Eri kampylobakteereilla on vaihtelevaa ristireagointia gangliosidien kanssa. Ristiinreagointi on melko yleistä. Vasta-aineet eivät positiivisinakaan kokonaan selitä Guillan -Barre-syndrooman oireistoa ja löydöksiä.

Yhteyshenkilöt

Fimlab Vaasa: Sairaalamikrobiologi Roosa Jämsén p. 041 730 3503, ylilääkäri Suvi-Sirkku Kaukoranta p. 041 730 3918

Muutokset

*7.4.2016 Näyteputken muutos
*20.2.2017 Menetelmämuutos ja IgA-määrityksen poistuminen
*31.1.2018 Tekopaikkamuutos