Vaasa, laboratorio-ohjekirja

S -Klonatsepaami (3060 S -Klona )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

13.7.2017

Tekopaikka

Synlab Suomi/Puh. Ammattilaisneuvonta/020 734 1550.

Yleistä

Klonatsepaami on bentsodiatsepiinijohdos, jota käytetään erilaisten epilepsiamuotojen hoitoon. Klonatsepaami imeytyy lähes täydellisesti suun kautta annettuna. Huippupitoisuus seerumissa saavutetaan 2 - 4 tunnissa. Klonatsepaamin jakautumistilavuus on 2 - 6 l/kg, ja se sitoutuu noin 85 %:sti plasman proteiineihin. Klonatsepaami metaboloituu lähes täysin, pääasiallisesti 7-aminoklonatsepaamiksi ja pienemmässä määrin 7-asetaminoklonatsepaamiksi ja hydroksiklonatsepaamiksi. Inaktiivit metaboliitit erittyvät virtsaan joko vapaina tai glukuronihappoon konjugoituneina. Klonatsepaamin puoliintumisaika vaihtelee välillä 19-60 tuntia, ollen keskimäärin 23 tuntia.

Fenytoiini, fenobarbitaali, karbamatsepiini ja muut entsyymi-induktorit pienentävät klonatsepaamin pitoisuuksia seerumissa.

Indikaatiot

Klonatsepaamihoidon seuranta.

Esivalmistelut

Lähetteeseen merkitään potilaan käyttämä muu lääkitys. Näyte otetaan aamulla ennen lääkkeenottoa.

Menetelmä

Nestekromatografia-massaspektrometria (LC-MS/MS).

Tekotiheys

3 kertaa viikossa.

Tulos valmiina

Viikon kuluessa.

Näyteastia

3 ml:n seerumiputki, ei geeliä.

Näyte (minimi)

0.5 ml seerumia.

Näytteen säilytys

5 vrk huoneenlämmössä, pitempiaikaisesti pakastettuna.

Näytteen lähetys

Huoneenlämmössä ma-pe.

Viitearvot

Terapeuttinen alue 13 - 253 nmol/l (4 - 80 µg/l). Toksinen pitoisuus on yli 320 nmol/l (100 µg/l).

Viitearvomuutos 13.7.2017. Aiemmat viitearvot 40 - 270 nmol/l (13 - 85 µg/l).

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*1.5.2017 Menetelmä- ja tekopaikkamuutos.
*13.7.2017 Menetelmä- ja viitearvomuutos.