Vaasa, laboratorio-ohjekirja

S -Perfenatsiini (3099 S -Perfen )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

2.1.2020

Tekopaikka

ISLAB p. 044 717 8749

Yleistä

Perfenatsiini on fenotiatsiinijohdannainen. Sitä käytetään kroonisten psykoosien sekä muiden tuskaisuutta ja ahdistusta aiheuttavien psyykkisten häiriöiden hoitoon. Perfenatsiini imeytyy nopeasti suolesta ja sen alkureitin metabolia on runsasta. Perfenatsiinin hydroksylaatio on polymorfista ja hitaille mataboloijille kertyy selvästi suurempia pitoisuuksia kuin muille. Perfenatsiininnoksesta erittyy 1-2% muuttumattomana virtsaan, 13% sulfoksidina ja 30% glukuronidina.

Indikaatiot

Lääkeainepitoisuuden seuranta.

Menetelmä

Nestekromatografia-massaspektrometria (LC-MS/MS).

Tekotiheys

Kerran kahdessa viikossa.

Tulos valmiina

2-3 viikon sisällä.

Näyteastia

5 ml seerumiputki, ilman geeliä.

Näytteenotto

Aamulla ennen lääkkeen ottamista.

Näyte (minimi)

1 (1.0 ml) ml seerumia.

Näytteen säilytys

Pakastettuna -20 °C, valolta suojattuna foliokääreellä tms.

Näytteen lähetys

Ma - to kylmälähetys valolta suojattuna linja-autolla (ks. lajittelun ohje).

Viitearvot

Terapeuttinen alue: 1.5 - 6.0 nmol/l

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*27.11.2017 Lähetysohjemuutos, viitearvomuutos
*2.1.2020 Tekotiheys.