Vaasa, laboratorio-ohjekirja

dU-Albumiini (3134 dU-Alb )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

18.8.2015

Tekopaikka

Vaasan KS/Kemian laboratorio/(06) 213 2519

Indikaatiot

Munuaispotilaiden albuminurian seuranta, kun potilailla on makroproteinuria (liuskakoe on positiivinen, yli 300 mg/l).

Potilasohje

Yleinen vuorokausivirtsan keräysohjeistus, ks Vaasan keskusairaalan potilasohjeet Dygnsurinsamling tai Vuorokausivirtsan keräys. Keräyksen aikana keräysastia säilytettävä jääkaappilämpötilassa.

Menetelmä

Immunoturbidometria.

Tekotiheys

Arkisin (ma-pe).

Häiriötekijät

Säilöntäaineet, fyysinen rasitus.

Näyteastia

2.5 l keräysastia. Keräysastiat tilataan keskusvarastosta, poliklinikkapotilaat hakevat näytteenottoyksiköistä.

Näytteenotto

Virtsaa kerätään rakon tyhjentämisen jälkeen vuorokauden ajan. Keräysastia säilytetään keräyksen ajan kylmässä. Keräyksen päätyttyä astia toimitetaan laboratorioon.

Näyte (minimi)

4-10 ml vuorokausivirtsaa, ks. Keräysvirtsojen käsittely.

Ohje laboratoriolle

Virtsatilavuus (ml) mitataan punnitsemalla. Vuorokausivirtsa sekoitetaan ja otetaan 10 ml:n näyte lisäaineettomaan vakuumiputkeen (BD, vaaleanruskea korkki).

Näytteen säilytys

Näyte säilyy viikon jääkaapissa. Ei saa pakastaa, sillä pakastaminen laskee albumiinipitoisuutta. Ei lisäaineita, suolahappo tuhoaa albumiinin.

Aluenäytteenotto

Näytteeksi lähetetään 4-10 ml hyvin sekoitettua vuorokausivirtsaa. Tutkimustarraan kirjoitetaan vrk-virtsan kokonaismäärä. Näyte voidaan lähettää huoneenlämpöisenä, jos perillä vuorokauden kuluessa, muutoin kylmälähetys.

Viitearvot

alle 25 mg

Yhteyshenkilöt

Sairaalakemisti Anne Hänninen puh. 041 730 6712