Vaasa, laboratorio-ohjekirja

S -Immunoglobuliini G, alaluokat (3192 S -IgG-Sc )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

6.11.2020

Tekopaikka

Vita Laboratoriot Oy/puh. 09 228 800.

Indikaatiot

Tutkimus on aiheellinen epäiltäessä IgG:n alaluokkapuutoksesta johtuvaa immunova­javuutta. Huomattavaa on, että IgG:n alaluokkien puutos ei välttämättä näy kokonais-IgG:n pitoisuudessa, koska siitä useimpien alaluokkien osuus on suhteellisen vähäinen. Toistuvat tai jatkuvat vaikeat ylempien tai alempien hengitysteiden infektiot erityisesti silloin, kun infektiot ovat niin vaikeita, että puutteen löytyminen aiheuttaisi potilaalle hoitolinjan muutoksen ja gammaglobuliinihoidon aloittamisen. Kun potilas saa gammaglobuliinihoitoa, tulee pääsääntöisesti seurata seerumin kokonais-IgG:n määrää. Gammaglobuliinisubstituution aloittamisen jälkeen IgG-alaluokat kannattaa määrittää vasta, kun seerumin IgG on stabiloitunut, eli n. 6 kk:n kuluttua gammaglobuliinihoidon aloittamisesta juuri ennen infuusiota. Määrityksen uusiminen ei yleensä ole indisoitua useammin kuin 6 kk:n välein.

Menetelmä

Immunoturbidimetrinen.

Tekotiheys

Kerran viikossa.

Näyteastia

5 ml:n seerumiputki (punainen korkki).

Näyte (minimi)

1 ml seerumia, lapset vähintään 0,5 ml.

Näytteen säilytys

2-3 vrk jääkaapissa + 5°C, pitempiaikainen -20 °C.

Näytteen lähetys

Ma - to huoneenlämmössä, pakastetut näytteet pakastettuna.

Viitearvot

Ikä IgG1 (g/l)IgG2 (g/l)IgG3 (g/l)IgG4 (g/l)
0 - 1 v1.4 - 6.20.41 - 1.30 0.11 - 0.85≤0.008
1 - 1.5 v1.7 - 6.50.40 - 1.40 0.12 - 0.87 ≤0.255
1.5 - 2 v 2.2 - 7.20.50 - 1.800.14 - 0.91≤0.408
2 - 3 v2.4 - 7.80.55 - 2.000.15 - 0.930.006 - 0.689
3 - 4 v 2.7 - 8.10.65 - 2.200.16 - 0.960.012 - 0.938
4 - 6 v 3.0 - 8.40.70 - 2.550.17 - 0.970.017 - 1.157
6 - 9 v 3.5 - 9.10.85 - 3.300.20 - 1.040.030 - 1.577
9 - 12 v 3.7 - 9.31.00 - 4.000.22 - 1.090.043 - 1.900
12 - 18 v 3.7 - 9.11.10 - 4.850.24 - 1.160.052 - 1.961
yli 18 v2.8 - 8.01.15 - 5.700.24 - 1.250.052 - 1.250

Tulkinta

Antigeenisten eroavaisuuksien perusteella IgG voidaan jakaa neljään alaluokkaan, joiden suhteelliset osuudet seerumissa ovat seuraavat: IgG1 60—70%, IgG2 14—20%, IgG3 4—8% ja IgG4 2—6%. Lapsuusiässä IgG1- ja IgG3-tasot kohoavat nopeammin kuin IgG2:n ja IgG4:n. Selektiiviseen IgA:n puutokseen voi liittyä IgG4:n, IgE:n ja IgD:n puutos sekä harvemmin IgG2:n puutos. IgG:n alaluokkien puutoksiin liittyy lisääntynyt infektioalttius. Selek­tiivisessä IgG2:n ja IgG4:n puutoksessa potilailla on usein toistuvia, jopa vaikeita infektioita, usein H. influenzaen aiheuttamia. IgG3:n puutosta sairastavat potilaat kärsivät yleensä toistu­vista sinuiiteista ja bronkiiteista sekä astmas­ta. Mikäli IgG3:n puutokseen liittyy IgG1:n puutos, potilailla on usein vaikeampia hengitystieinfektioita, jopa obstruktiivisia keuhkosairauksia. Myös selektiiviseen IgG4:n puutokseen liittyy selittämättömiä toistuvia hengitystieinfektioita. Normaalipopulaatiossa esiintyy potilaita (jopa 20 %), joilla IgG4 on mittaamattomissa (alle 0.02 g/l). Lisäksi esiintyy täysin terveitä henkilöitä, joilla yhden tai useamman IgG-alaluokan pitoisuus on alle viitealueen. IgG-alaluokkapuutoksen diagnostisointi edellyttää huomattavasti iän mukaisesta viitearvosta alapuolella olevaa pitoisuutta (alle 50 % viitealueen alarajasta) sekä siihen sopivia kliinisiä oireita. IgG-alaluokkatulosten tulkitseminen alle 6 kk:n ikäiseltä potilaalta on vaikeaa johtuen äidistä istukan kautta lapseen siirtyneiden IgG-pitoisuuksien muutoksista.

Yhteyshenkilöt

Sairaalakemisti Anne Hänninen puh. 041 730 6712

Muutokset

*1.3.2013 Tekopaikka- ja viitearvomuutos.
*13.11.2018 Menetelmämuutos ja yli 18-vuotiaiden viitearvomuutos.
*16.11.2018 Lasten viitearvojen muutos.
*6.11.2020 Näytteen lähetysohjeen päivitys