Vaasan keskussairaala, laboratorio-ohjekirja

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

P -Vuototaipumuksen selvittely (3355 P -Vuotot )

Tarkistettu

13.4.2018

Tekopaikka

HUSLAB / Meilahden sairaalan laboratorio puh. (09) 471 74330, päivystysaikana 72574.

Yleistä

Osatutkimukset:

P -TT P -Tromboplastiiniaika, HUSLAB
P -APTT. P -Tromboplastiiniaika, aktivoitu, partiaalinen, HUSLAB
P -Trombai P -Trombiiniaika
P -FVIII P -Hyytymistekijä VIII
P -vWF-Akt P -von Willebrand-tekijä, aktiivisuus (GPIb sitoutuminen), %
P -vWF-Ag P -von Willebrand-tekijä, antigeeni
P -Fibr. P -Fibrinogeeni, HUSLAB
P -FII P -Protrombiini*
P -FV P -Hyytymistekijä V
P -FVII P -Hyytymistekijä VII
P -FIX P -Hyytymistekijä IX
P -FX P -Hyytymistekijä X*
P -FXI P -Hyytymistekijä XI**
P -FXII P -Hyytymistekijä XII**
P -FXIII P -Hyytymistekijä XIII
* tehdään vain, jos P -TT tulos on alentunut

** tehdään vain, jos P -APTT tulos on pidentynyt

Indikaatiot

Kliinisesti merkittävä, yleistynyt, pitkään kestänyt tai perinnölliseksi epäilty vuototaipumus, joka ei johdu vaikeasta trombosytopeniasta, trombosyyttien toimintahäiriöstä tai perustaudista. Von Willebrandin taudin (VWD) epäily tai poissulku (rekombinantti F VIII -korvaushoidon seurannassa käytetään tutkimusta 1097 P -FVIII). Hyytymistekijävajeesta johtuva vuototauti tai sen epäily.

Akuutteja, vaikeita vuototilanteita varten suositellaan yksittäisiä Vaasan keskussairaalassa tehtäviä tutkimuksia 4113 P -FiDD, 2783 P -APTT, 1103 P -AT3 ja 1399 P -Fibr.

Esivalmistelut

Tutkimuspaketista annetaan lausunto, joten kliinisten taustatietojen välittyminen laboratorioon on tärkeää. Esitietokysymyksiin vastataan tutkimusta tilattaessa suoraan laboratorion tietojärjestelmään. Esitietokysymykset:

 • Onko akuutti verenvuoto (milloin, minkälainen)
 • Onko yleistynyt vuototaipumus (ei/kyllä/ei tietoa)
 • Vuoto-oirekyselyn pistemäärä? (vuoto-oirekyselytaulukko löytyy osoitteesta HUSLAB/ pysyvä verenvuototaipumus)
 • Mustelmataipumusta (ei/kyllä/ei tietoa)
 • Toistuvia nenäverenvuotoja (ei/kyllä/ei tietoa)
 • Toimenpiteen yhteydessä vuotoja (ei/kyllä/ei tietoa)
 • Lihas- tai nivelvuotoja (ei/kyllä/ei tietoa)
 • Vatsanalueenvuotoja (ei/kyllä/ei tietoa)
 • Keskushermostovuotoja (ei/kyllä/ei tietoa)
 • Runsaat kuukautiset(ei/kyllä/ei tietoa)
 • Synnytykseen liittyviä vuotoja (ei/kyllä/ei tietoa)
 • Suvussa vuototaipumusta (kenellä)
 • Onko akuutti infektio (ei/kyllä/ei tietoa)
 • Raskaana tai juuri synnyttänyt (milloin)
 • Hyytymiseen vaikuttava lääkitys (varfariini, hepariinit, dabigatraani, rivaroksabaani tms.)
 • Trombosyytteihin vaik. lääkitys (ASA, NSAID, SSRI, luontaistuotteet)
 • Lisätietoa tulkitsijalle (kysymyksen asettelu, akuuttiin tilaan tai lääkityksiin liittyen muut tiedot tms)
  Menetelmä

  Katso osatutkimusten kohdalta.

  Tulos valmiina

  Viikon-kahden kuluessa.

  Näyteastia

  3x2 ml Na-sitraattiputki (vaaleansininen korkki). Lapset: 2 x 2 ml:n sitraattiputki.

  Näytteenotto

  Huomioi hyytymistutkimusten erikoisvaatimukset, ks. lajittelutyöpisteen Hyytymistutkimusnäytteen käsittelyohje (HUSLAB).

  Näyte (minimi)

  3x0.6 ml plasmaa.

  Ohje laboratoriolle

  Plasma erotetaan ja pakastetaan heti kolmeen lähetysputkeen.

  Näytteen säilytys

  -20 °C 2 vko, pitempiaikainen -70 °C.

  Näytteen lähetys

  Pakastelähetys kerran viikossa.

  Tulkinta

  Ks. HUSLABin ohjekirja

  Yhteyshenkilöt

  Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529