Vaasan keskussairaala, laboratorio-ohjekirja

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

P -Proteiini C (3435 P -PC )

Tarkistettu

3.10.2014

Tekopaikka

HUSLAB Meilahden sairaalan laboratorio puh. (09) 471 74330, päivystysaikana 72574.

Indikaatiot

Laskimotukostaipumuksen selvittely.

Menetelmä

Fotometrinen.

Tekotiheys

Arkipäivisin (ma-pe).

Tulos valmiina

2 - 3 työpäivän kuluessa.

Näyteastia

2 ml Na-sitraattiputki (vaaleansininen korkki).

Näytteenotto

Huomioi hyytymistutkimusten erikoisvaatimukset, ks. lajittelutyöpisteen Hyytymistutkimusnäytteen käsittelyohje (HUSLAB).

Näyte (minimi)

2x0.6 ml plasmaa (lapset 2x0.6 ml).

Ohje laboratoriolle

Plasma erotetaan ja pakastetaan heti kuten ohjeessa Hyytymistutkimusnäytteen esikäsittelyohje (HUSLAB) kuvataan.

Näytteen säilytys

-20 °C 2 vko, pitempiaikainen -70 °C.

Näytteen lähetys

Pakastelähetys.

Viitearvot
Kaikki 74 - 141 %
Tulkinta

Proteiini C (PC) on K-vitamiinista riippuvainen hyytymisjärjestelmän inhibiittori, jonka perinnöllinen vajaustila johtaa laskimotukostaipumukseen (ks. 4025 P -Trombot). Toistetusti alentunut PC-aktiivisuus ilman sekundaarisia syitä, tukostaipumus ja positiivinen sukuanamneesi viittaavat perinnölliseen PC-vajaukseen. Vajauksen tyypin selvittämisessä käytetään antigeenimääritystä (4448 P -PC-Ag).

Alentuneita PC-tasoja todetaan myös Marevan-hoidon aikana, K-vitamiinin puutteessa, maksan vajaatoiminnassa, laajan akuutin tukoksen yhteydessä ja yleistyneessä intravaskulaarisessa koagulaatiossa (DIK).

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529