Vaasan keskussairaala, laboratorio-ohjekirja

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

B -Trombosyytit, vasta-aineet (kval) (3487 B -TromAbO )

Tarkistettu

01.09.2019

Tekopaikka

Fimlab/Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorio p. 044 472 8393, päivystysaikana p. (03) 311 76536.

Lähete

Fimlab, Trombosyyttitutkimukset-lähete.

Yleistä

Immunologisella mekanismilla syntyvä trombosytopenia (ITP) diagnosoidaan sulkemalla pois muut mahdolliset trombosytopeniaa aiheuttavat tilat. ITP-diagnoosia tukee trombosyyttien pinnalla todettu autovasta-ainelöydös, jolla on glykoproteiinispesifitettiä. Tällöin on ITP kirjallisuuden mukaan hyvin todennäköinen (yli 90 %). negatiivinen tulos ei kuitenkaan täysin poissulje ITP:n mahdollisuutta. Primaarinen ITP erotetaan sekundaarisesta ITP:sta sulkemalla pois sairaudet ja lääkitys, joiden tiedetään liittyvän ITP.

Indikaatiot

Autoimmuunitrombosytopenian selvittely.

Esivalmistelut

Tutkimuksen tilauksesta on sovittava aina etukäteen laboratorion kanssa (p. 2512), joka sopii edelleen Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorion kanssa, p. 044 472 8393.

Näytteitä voidaan ottaa ainoastaan maanantaisin ja keskiviikkoisin ennen klo 9 ja näytteiden tulee olla perillä Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratoriossa tiistaina ja torstaina klo 9 mennessä. Näytteitä ei voi ottaa ennen arkipyhiä.

Pseudotrombosytopenia (putkitrombopenia) tulee olla suljettu pois tutkimusta pyydettäessä. Jos potilaan trombosyyttipitoisuus on näytteenottopäivänä alle 10 - 15 x 109/l, trombosyyttien eristäminen tutkimusta varten ei todennäköisesti onnistu.

Menetelmä

Glykoproteiinispesifinen ELISA.

Tulos valmiina

Kolmen viikon kuluessa.

Näyteastia

Vanhemmat: Seerumiputki 5 ml ja 4 x EDTA-putki (K2) 6 ml (vastasyntyneet EDTA-putki 2 ml x 1).

Lapsi: Seerumiputki 5 ml ja EDTA-putki (K2) 6 ml.

Näyte (minimi)

1 ml seerumia ja 4x6 ml EDTA-verta.

Lapsilta miniminäytemäärä on 1 ml seerumia ja 15 ml (vastasyntyneiltä 2 ml) EDTA-verta.

Näytteen säilytys

Huoneenlämmössä.

Näytteen lähetys

Huoneenlämmössä (17–24 °C). Kylmänä vuodenaikana näytteet on pakattava niin, että ne pysyvät huoneenlämpöisinä. Näytteen tulee olla Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratoriossa näytteenottoa seuraavana päivänä klo 9 mennessä.

Tulkinta

Lausunto.

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529