Vaasa, laboratorio-ohjekirja

S -Klomipramiini (3500 S -Klopi )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

21.12.2009

Tekopaikka

Synlab Suomi/Ammattilaisneuvonta/020 734 1550.

Yleistä

Klomipramiinin huippupitoisuus saavutetaan 2-4 tunnissa, norklomipramiinin 4-8 tunnissa. Hyötyosuus on noin 50%. Klomipramiini metaboloituu valtaosin maksassa, sen metaboliitti norklomipramiini (demetyyliklomipramiini) on farmakologisesti aktiivinen. Jakautumistilavuus on 9-25 l/kg (12 l/kg). Eliminaation puoliintumisaika on 20-40 tuntia ja se saattaa pidentyä merkittävästi myrkytysten yhteydessä. Norklomipramiinin puoliintumisaika on pitempi kuin klomipramiinin kanssa.

Indikaatiot

Klomipramiiniterapian seuranta, myrkytysten diagnoosi.

Menetelmä

Nestekromatografia (HPLC).

Tekotiheys

3 kertaa viikossa.

Tulos valmiina

Kolmen vuorokauden kuluessa.

Näyteastia

10 ml seerumiputki(punainen korkki). Geeliputket eivät sovellu.

Näytteenotto

Näyte otetaan aamulla ennen seuraavaa lääkeannosta.

Näyte (minimi)

3 ml seerumia.

Näytteen säilytys

7 vrk jääkaapissa +5 °C, pitempiaikainen -20 °C.

Näytteen lähetys

Ma-pe huoneenlämmössä.

Viitearvot

Terapeuttinen alue (kokonaispitoisuus): 300 - 1000 nmol/l (100 - 300 µg/l)

Tulkinta

Vastauksessa ilmoitetaan klomipramiinin ja sen aktiivisen metaboliitin norklomipramiinin pitoisuudet. Yksiselitteisiä klomipramiinin viitearvoja ei voi ilmoittaa, sillä pitoisuudet vaihtelevat laajasti yksilöstä toiseen.

Vakavia sivuvaikutuksia voi esiintyä MAO-estäjien, adrenaliinin ja fentiatsidien kanssa. Klomipramiinin metaboliaa voivat hidastaa mm. simetidiini, haloperidoli, fentiatsiinit ja muut metabolian inhibiittorit. Varfariinin vaikutus saattaa lisääntyä yhteiskäytössä klomipramiinin kanssa.

Selvää korrelaatiota pitoisuuden ja terapeuttisen annoksen välillä ei ole tiedossa. Toksisia vaikutuksia esiintyy pitoisuuksilla yli 2400 nmol/l (750 µg/l). Yli 1 g kerta-annokset ovat vaarallisia, kuolemaan johtavana annoksena pidetään 30-40 mg/kg.

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529