Vaasa, laboratorio-ohjekirja

Pu-Sieni, viljely (syvänäyte) (3508 Pu-SienVi )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

5.8.2019

Tekopaikka

HUSLAB/Mykologian yksikkö arkipäivisin klo 8-16: (09) 471 762 90 tai (09) 471 762 92.

Bakterologian osasto arkipäivinä klo 16-20 ja la-su klo 9-16 (050) 427 2222

Esivalmistelut

Ennen kiireellisen näytteen lähettämistä on aina otettava yhteys VKS:n mikrobiologian laboratorioon (06) 2132842. Myös Histoplasma- Coccidioides -sieniepäilyt on ilmoitettava laboratorioon ennen näytteen lähettämistä.

Näytteen laatu on merkittävä lisäkysymyksiin huolellisesti, koska tämä vaikuttaa jatkokäsittelyyn sekä löydöksen kliinisen merkityksen arviointiin.

Sienisepsistä epäiltäessä pyydetään veriviljelytutkimus 1153 B -BaktVi.

Menetelmä

Viljely erikoiselatusaineilla, tunnistaminen ja näytteen natiivitutkimus. Mikrosienten tunnistus perustuu niiden morfologisiin erikoispiirteisiin erilaisilla elatusaineilla sekä metabolia -testeihin.

Tulos valmiina

Syvänäytteen natiivi vastataan 1-2 työpäivän kuluessa näytteen saapumisesta tutkivaan laboratorioon. Viljelytulokset ovat yleensä valmiina 1-2 viikon kuluttua sienikasvusta ja näytelaadusta riippuen. Ensimmäinen viljelytuloksen vastauskerta on yleensä 3-5 vrk:n kuluttua viljelystä. Tällöin valmistuvat lähinnä hiivasienet ja nopeakasvuiset homesienet. Jos kasvua ilmenee myöhemmin, se ilmoitetaan lisävastauksena.

Näytteenotto

Syväkudoksista viljelynäytteen lisäksi otetaan aina myös natiivinäyte suoraan objektilasille. Natiivilasin annetaan kuivua ja se toimitetaan varsinaisen näytteen mukana laboratorioon.

Kaikki syväsieninäytteet pitää toimittaa tutkimuslaboratorioon mahdollisimman nopeasti, viimeistään 24 tunnin kuluessa näytteenotosta. Ei-steriileistä kehonosista otetut syväsieninäytteet, joissa on oletettavasti bakteeriflooraa mukana, on aina säilytettävä jääkaappilämpötilassa ennen kuljetusta.

Näyte (minimi)

Kudospalat, kehonnesteet, märkä- ja eritenäytteet, keuhkoperäiset näytteet sekä syvät silmänäytteet otetaan 6 ml lisäaineetomaan muoviputkeen (BD 368501, vaaleanruskea korkki). Pieniin näytteisiin lisätään muutama tippa steriiliä 0.9% keittosuolaliuosta kuivumisen estämiseksi.

Yskösnäyte otetaan kolmena peräkkäisenä aamuna erillisiin purkkeihin ennen aamiaista hampaidenpesun ja huolellisen nielun huuhtelun jälkeen. Näyte säilytetään jääkaappilämpötilassa ja toimitetaan 3 tunnin sisällä laboratorioon, josta se toimitetaan tutkivaan laboratorioon.

Näytteen säilytys

Kaikki näytteet toimitetaan välittömästi näytteenottopäivänä tutkivaan laboratorioon. Yskösnäyte säilyy jääkaapissa enintään vuorokauden. Selkäydinneste voidaan säilyttää +37°C:ssa tai huoneenlämmössä enintään 24 tuntia.

Näytteen lähetys

Ma - pe näytteenottopäivänä kylmälähetyksenä. Ennen kiireellisen näytteen lähettämistä on aina otettava yhteys mykologian yksikköön p. (09) 471 76290. Myös Histoplasma- Coccidioides -sieniepäilyt on ilmoitettava laboratorioon ennen näytteen lähettämistä.

Viitearvot

Negatiivinen

Tulkinta

Sanallinen lausunto.

Jos viljelyssä kasvaa muita kuin yleisesti tunnettuja patogeenejä, pyritään näiden merkitystä arvioimaan. Bakteerilääkinnän ja immunosupression lisääntyessä yhä useammat sienilajit voivat periaatteessa aiheuttaa opportunisti-infektioita. Toisaalta useat lajit (esim. Aspergillus-) ovat luonnossa jokapaikkaisia saprofyyttejä. Kontaminaation mahdollisuus on etenkin niukoissa löydöksissä otettava huomioon.

Yhteyshenkilöt

HUSLAB: sairaalamikrobiologi Anne-Marie Kerttula: anne-marie.kerttula(at)hus.fi 050 428 6601 / sairaalamikrobiologi Eveliina Tarkka: eveliina.tarkka(at)hus.fi 050 427 2496 / lääkäri Nathalie Friberg: 050 428 6876.

Fimlab Vaasa: Sairaalamikrobiologi Roosa Jämsén p. 041 730 3503, ylilääkäri Suvi-Sirkku Kaukoranta p. 041 730 3918.