Vaasan keskussairaala, laboratorio-ohjekirja

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

S -Borrelia, vasta-aineet (3552 S -BorrAb )

Tarkistettu

16.4.2018

Tekopaikka

TYKS Laboratoriotoimialue Laboratorio (02) 313 1674.

Yleistä

Tutkimus sisältää seuraavat osatutkimukset:

S-BorrAbM (4096)

S-BorrAbG (4095)

C6-indeksi (13177)

S-BorAbMJt (12607)

S-BorAbGJt (12608)

Borrelia burgdorferi -spirokeetta aiheuttaa Lymen borrelioosia. Tartunta saadaan yleensä puutiaisen (punkin) pureman kautta. Ensioireet kehittyvät viikosta kahteen kuukauteen. Tavallisimmat varhaisvaiheen oireet ovat erythema migrans, joka kehittyy/havaitaan n. puolella potilaista, ja joskus flunssan kaltainen yleisoireisto. Yleensä ihomuutos häviää muutaman viikon kuluessa. Tyypillisen erythema migrans –ihottuman diagnoosi on kliininen, eikä serologiaa pääsääntöisesti tarvita.

Hoitamaton infektio etenee osalla ihmisistä myöhäisvaiheen borrelioosiksi, johon kuuluu iho-oireiden lisäksi nivel- ja lihasoireita (20–50 %), keskushermoston ja perifeerisen hermoston oireita (30–50%; meningiitti, meningoradikuliitti, enkefalomyeliitti, aivohermopareesit kuten fasiaalispareesi). Kardiittia ja AV-johtumishäiriötä esiintyy alle 10 %:lla potilaista. Myös erilaisia silmäoireita on kuvattu myöhäisborrelioosin yhteydessä. Disseminoitunutta borrelioosia tulee epäillä potilaalla, jolla on ollut mahdollisuus altistua puutiaisen pistolle, ja jolla on disseminoituneeseen infektioon sopiva taudinkuva. Disseminoituneen borrelioosin laboratoriodiagnostiikka perustuu pitkälti borreliavasta-aineiden tutkimiseen potilaan seerumista ja neuroborrelioosiepäilyn yhteydessä myös likvorista.

Haluttaessa serologian ohella voidaan tutkia borrelian nukleiinihapon osoitus (4202 -BorrNhO) esim. ihobiopsianäytteestä, likvorista tai nivelnesteestä. Infektion kuluessa IgM-vaste havaitaan ensin, IgG luokan vastaaineet nousevat hitaammin, yleensä 4-6 viikossa infektion alusta. IgM-vasta-aineisiin liittyy paljon epäspesifisyyttä ja niiden osoitus on käyttökelpoista vain infektion ensiviikkoina, jonka jälkeen hoitamattomassa infektiossa tulee olla osoitettavissa myös IgGvasta-aineita. Serologian sensitiivisyys on yli 90 % disseminoituneessa borrelioosissa. Hoidon jälkeen vasta-aineet voivat säilyä positiivisina jopa vuosia.

Indikaatiot

Lymentautiepäily.

Esivalmistelut

Neuroborrelioosiepäilyn yhteydessä on aina tutkittava myös samanaikaisesti (24h sisällä) otetut likvorin vasta-aineet 3975 Li-BorrAb ja neuroborrelioosin aktiivisuusmarkkerina likvorin CXCL13-kemokiinipitoisuus (8489 Li-CXCL13).

Menetelmä

EIA

Tulos valmiina

Viikon kuluessa.

Näyteastia

5 ml:n seerumiputki (punainen korkki).

Näyte (minimi)

1 ml seerumia.

Näytteen säilytys

7 vrk jääkaapissa +5 °C, pitempiaikainen -20 °C.

Näytteen lähetys

Ma - pe huoneenlämmössä.

Viitearvot

C6-peptidi-EIA-määrityksen tulos ilmoitetaan indeksinä:

Negatiivinen ≤0.9
Raja-arvo 0.91 - 1.09
Positiivinen ≥1.10
Tulkinta

Kaikista näytteistä tutkitaan ensimmäisen vaiheen seulontatestinä S-BorrAbM ja S-BorrAbG –vasta-aineet. Jos seulonnan tulos on negatiivinen, asiakkaalle vastataan ainoastaan S-BorrAbM ja S-BorrAbG –tutkimusten tulokset negatiivisina. Jos S-BorrAbM ja/tai S-BorrAbG –tutkimuksissa todetaan reaktiivisuutta, tehdään toisen vaiheen testinä C6-indeksin määritys. Monessa tapauksessa S-BorrAbM ja S-BorrAbG –tutkimuksilla ja C6-indeksin määrityksellä päästään riittävän herkkyyteen ja spesifisyyteen potilaan borreliavasta-ainestatuksen osalta. Tällöin asiakas saa nämä kolme vasta-ainetulosta.

Noin 5-10 % tapauksista tarvitaan S-BorAbMJt ja S-BorAbGJt –jatkotutkimuksia, jotka jatkossa TYKS Laboratoriotoimialue tekee automaattisesti. Tällöin asiakas saa tuloksen kaikkien viiden osatutkimuksen osalta.

Kaikkia positiivisia tuloksia ja osaa negatiivisista tuloksista seuraa lausunto tuloksen kliinisestä merkityksestä ja mahdollisesta pariseeruminäytteen tutkimisesta.

S-BorrAbM- ja S-BorrAbG -osatutkimusten tulokset ilmoitetaan semikvantitatiivisesti asteikolla neg, +/-, +, ++, +++. Seerumi-likvori-parinäytteistä määritetään lisäksi intratekaalista vasta-ainetuotantoa kuvaavat indeksit.

Yhteyshenkilöt

TYKS Laboratoriotoimialue: Lääkäri Jukka Hytönen, (02) 313 9168

VKS: Mikrobiologi Roosa Savolainen p. 041 730 3503, ylilääkäri Suvi-Sirkku Kaukoranta p. (06) 213 2840.

Muutokset

*16.4.2018 päivitetty osatutkimukset