Vaasa, laboratorio-ohjekirja

S -Borrelia, vasta-aineet (3552 S -BorrAb )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

12.1.2021

Tekopaikka

Fimlab Laboratoriot OyTampereen toimipiste.

Yleistä

Borrelia-spirokeetat voivat aiheuttaa Lymen taudiksi kutsutun yleisinfektion, joka tarttuu punkin puremasta. Tauti voi olla pitkäkestoinen ja sen oireet hyvin vaihtelevia. Taudin diagnoosi perustuu tyypillisiin kliinisiin oireisiin, joiden taustalla on tieto punkin puremasta. Laboratoriodiagnostiikan tarve liittyy erityisesti tapauksiin, jolloin tieto edeltävästä punkin puremasta puuttuu tai se on epävarma, tai epätyypillisten taudinkuvien selvittelyyn. Varhainen diagnostiikka ja hoito on tavoiteltavaa, sillä alkuvaiheessa hoito tehoaa hyvin ja yli 80 % hoitamattomista infektioista etenee taudin myöhäisvaiheisiin. Taudin alkuvaiheen tyypillisin oire on puremakohdan ympärillä laajeneva rengasihottuma, erythema chronicum migrans, joka kehittyy 50 – 70 %:lle potilaista. Se on ehdoton hoitoindikaatio ilman muuta taudin varmistustakin. Taudin myöhäisoireet voivat ilmaantua viikkojen, kuukausien tai jopa vuosien kuluttua tartunnasta, yleisimmin hermoston, nivelten tai sydämen taholta.

Indikaatiot

Borrelioosin toteaminen.

Esivalmistelut

Neuroborrelioosiepäilyssä tutkimuspyyntö on 3975 Li-BorrAb, joka sisältää osatutkimuksena myös seerumitutkimuksen.

Menetelmä

Seulontamenetelmänä on IgG- ja IgM-luokan vasta-aineiden määrittäminen entsyymi-immunologisella määrityksellä.

Jos seulontalöydös seerumista on reaktiivinen, tulos varmistetaan toisella testillä, joka mittaa kokonaisvasta-aineita (IgG ja IgM) borreliaspesifistä C6-peptidiantigeenia kohtaan. Jos potilaasta on useita näytteitä, eikä vasta-ainetasoissa todeta merkitsevää muutosta, varmistustesti tehdään vain kertaalleen ensimmäisestä näytteestä.

Tulos valmiina

Seulontatestissä negatiivinen tulos vastataan arkipäivisin 3 vrk:n kuluessa näytteen saapumisesta. Seulontatestissä reaktiivisen näytteen tulos vastataan varmistustestin jälkeen noin viikon kuluessa näytteen saapumisesta.

Positiivisen likvornäytteen varmistustulos valmiina n. kolmen viikon kuluessa.

Häiriötekijät

Reumafaktoripositiivisuus ja tuore mononukleoosi voivat aiheuttaa epäspesifistä reaktiivisuutta IgM:ssä. Vaikka näytteen hemolyyttisyydellä, lipeemisyydellä, korkealla bilirubiinipitoisuudella tai toistetuilla sulatussykleillä ei ole todettu olevan vaikutusta testituloksiin, tälläisistä näytteistä ei suositella määrityksiä tehtäväksi.

Näyteastia

Seerumigeeliputki 5/4ml.

Näyte (minimi)

1 ml seerumia.

Ohje laboratoriolle

Seerumi tulee erotella näytteenottopäivänä.

Näytteen säilytys

Seeruminäyte säilyy 4 vrk jääkaappilämpötilassa. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna.

Näytteen lähetys

Ma - pe huoneenlämmössä. Pakastettu näyte pakastettuna.

Tulkinta

Seulontatestistä IgG vasta-aineista vastataan kvantitatiivinen tulos (seerumi: alle 10 AU/ml=negatiivinen, ≥10 AU/ml=positiivinen; likvori alle 4.5 AU/ml=negatiivinen, ≥4.5 AU/ml=positiivinen) ja IgM:stä kvalitatiivinen tulos (pos, pos/neg, neg). Tulkinnassa käytetään valmistajan ilmoittamia viitearvoja. Vastaukseen liitetään tarvittaessa lausunto.

Reaktiivisten seeruminäytteiden varmistustestin tulos vastataan tutkimuksen lausuntoon numeerisena Lyme Index -arvona (≤0.9 = negatiivinen; 0.9-1.09 = raja-arvoinen; ≥1.1 = positiivinen), ja sen merkitystä kommentoidaan (ks. taulukko). Tulkinnassa käytetään valmistajan ilmoittamia viitearvoja.

Tulos (Lyme index) Tulkinta Kliininen merkitys
≤0.9 negatiivinen Näytteestä ei ole osoitettavissa borrelialle spesifisiä vasta-aineita.
0.9-1.09 raja-arvoinen Tuloksen merkitys jää vasta-aineiden borreliaspesifisyyden suhteen epävarmaksi. Suos. seurantanäytettä.
≥1.1 positiivinen Näytteestä on osoitettavissa borrelialle spesifisiä vasta-aineita.

Reaktiivisten likvornäytteiden tulos vastataan muussa laboratoriossa tehdyn varmistustestin jälkeen ja vastaukseen liitetään lausunto.

Yhteyshenkilöt

Fimlab Vaasa: Sairaalamikrobiologi Roosa Jämsén p. 041 730 3503, ylilääkäri Suvi-Sirkku Kaukoranta p. 041 730 3918

Muutokset

*16.4.2018 päivitetty osatutkimukset
*13.1.2021 Tekopaikka-, menetelmä- ja viitearvomuutos