Vaasan keskussairaala, laboratorio-ohjekirja

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

P -Lupusantikoagulantti (3578 P -LupusAK )

Tarkistettu

4.6.2018

Tekopaikka

HUSLAB Meilahden sairaalan laboratorio puh. (09) 471 74330, päivystysaikana 72574.

Yleistä

Osatutkimukset:

P -LARVVCt P -Lupusantikoagulantti, dRVV, varmistus
P -LAaPTCt P -Lupusantikoagulantti, aPTT, varmistus
Indikaatiot

Tukostaipumuksen ja toistuvien keskenmenojen selvittely. Selittämätön pitkä P -APTT.

Esivalmistelut

Tutkimusta tilattaessa vastataan seuraaviin kysymyksiin:

 • Onko nyt akuutti verisuonitukos: milloin, minkälainen?
 • Onko ollut aikaisemmin valtimo- tai laskimotukoksia: milloin, minkälainen?
 • Suvussa tukostaipumusta: ei/kyllä/ei tietoa?
 • Onko nyt akuutti infektio: ei/kyllä/ei tietoa
 • Raskaana tai juuri synnyttänyt: milloin?
 • Toistuvat keskenmenot: ei/kyllä/ei tietoa?
 • Onko varfariinihoito: ei/kyllä/ei tietoa?
 • Onko fraktioimaton hepariinihoito: ei/kyllä/ei tietoa?
 • Onko LMWH-hoito: ei/kyllä/ei tietoa?
 • Muu hyytymiseen vaikuttava lääkitys: esim. dabigatraani, rivaroksabaani, ASA tms."
 • Lisätietoa tulkitsijalle: kysymyksen asettelu, akuuttiin tilaan tai lääkityksiin liittyen muut tiedot tms.
Menetelmä

Fosfolipidiherkkä APTT, Russell viper venom test (RVVT). Hyytymisajan mittaaminen.

Tulos valmiina

Kahden viikon kuluessa.

Näyteastia

2 ml Na-sitraattiputki (vaaleansininen korkki).

Näytteenotto

Huomioi hyytymistutkimusten erikoisvaatimukset, ks. lajittelutyöpisteen Hyytymistutkimusnäytteen käsittelyohje (HUSLAB).

Näyte (minimi)

2x0.6 ml plasmaa (lapset 2x0.6 ml).

Ohje laboratoriolle

Plasma erotetaan ja pakastetaan heti kuten ohjeessa Hyytymistutkimusnäytteen esikäsittelyohje (HUSLAB) kuvataan.

Näytteen säilytys

-20 °C 2 vko, pitempiaikainen -70 °C.

Näytteen lähetys

Kerran viikossa pakastelähetyksenä.

Tulkinta

Lupusantikoagulantit ovat fosfolipidivasta-aineita, jotka aktivoivat hyytymisjärjestelmää altistaen sekä laskimo- että valtimotrombooseille ja spontaaneille keskenmenoille. Fosfolipidivasta-aineita tavataan erilaisissa autoimmuuni-sairauksissa (erityisesti SLE), joidenkin infektioiden, lääkitysten ja maligniteettien yhteydessä sekä itsenäisenä ilmiönä. Lupusantikoagulantti vaikuttaa fosfolipideistä riippuvaisiin hyytymistekijämäärityksiin ja voi paradoksaalisesti pidentää APTT-tulosta ilman vuoto-oiretta. Antikoagulaatiohoidon aikana vain negatiivinen lupusantikoagulanttilöydös on luotettava.

Lupusantikoagulantin lisäksi fosfolipidivasta-aineiden esiintymistä voidaan tutkia kardiolipiini-IgG vasta-aineiden ja beeta2-glykoproteiini-IgG vasta-aineiden (8307 P -B2GPAbG) määrityksillä. Osalla potilaista fosfolipidivasta-aineet voidaan todeta vain yhdellä em. menetelmistä. Fosfolipivasta-aineiden laaja tutkimus (3607 P-PlAb) sisältää nämä kolme osatutkimusta, jotka tehdään myös tromboositaipumustutkimuksen (4025 P -Trombot) yhteydessä.

Lupusantikoagulantti-tutkimus sisältää aina kaksi seulontatutkimusta. Jos seulontatutkimuksen tulos on positiivinen, näille tehdään tutkimuskohtaiset tarkentavat varmennustestit P -LAaPTCt ja/tai P -LARVVCt.

Poikkeavista tuloksista annetaan lausunto.

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*4.6.2018 käyttöön uudet osatutkimukset P -LARVVCt ja P -LAaPTCt