Vaasa, laboratorio-ohjekirja

S -Neutrofiilien sytoplasma-antigeeni, vasta-aineet (3612 S -ANCA-T )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

23.7.2014

Tekopaikka

TYKS Laboratoriotoimialue Laboratorio puh. (02) 313 2675, lääkäri: (02) 313 9169 tai (02) 333 7526.

Indikaatiot

Vaskuliittien, erityisesti Wegenerin granulomatoosin, ja glomerulonefriittien diagnostiikka. Kroonisten suolistotulehdusten (IBD) diagnostiikka.

HUOM: Mikäli munuaismuutokset etenevät nopeasti on syytä tutkia myös 1261 S -DNAnAb ja 0979 P -C1qAbG SLE:n poissulkemiseksi ja glomerulustyvikalvo-vasta-aineet 1456 S -GbmAb. Potilaan jatkoseurannassa voidaan primääritulosten perusteella käyttää 4149 S-MPOAbG tai 4160 S-Pr3Ab-tutkimuksia erillisinä. Niiden herkkyys ei riitä seulontatutkimukseksi.

Menetelmä

S-ANCA: Immunofluoresenssi. Etanolilla fiksoidut ihmisen leukosyytit, värjäyskuvio varmistetaan tarvittaessa käyttämällä formaliinilla fiksoituja leukosyyttejä. Pr3Ab ja MPOAb: Fluoroentsymoimmunologinen menetelmä.

Tulos valmiina

Viikon kuluessa.

Näyteastia

5 ml:n seerumiputki (punainen korkki).

Näyte (minimi)

1 ml seerumia

Näytteen säilytys

7 vrk jääkaapissa +5 C°, pitempiaikainen -20 °C.

Näytteen lähetys

Ma - pe huoneenlämmössä.

Viitearvot

Tutkimus Viitealue Raja-arvo Positiivinen
S -ANCA alle 20 20 yli 20 (tiitteri)
S -Pr3Ab alle 2.0 IU/l 2.0 - 3.0 IU/l yli 3 IU/l
S -MPOAb alle 3.5 IU/l 3.5 - 5.0 IU/l yli 5.0 IU/l

Tulkinta

Sytoplasmiset (c-ANCA) neutrofiilivasta-aineet tunnistavat asurofiilisten granuloiden rakenteita, merkittävin proteinaasi-3. Pr3-vasta-aineet liittyvät vaskuliitteihin, Wegenerin granulomatoosiin (70–80 %), mikroskooppiseen polyangiittiin ja Churg-Strauss’in syndroomaan (yli 30 %) tai nopeasti etenevään glomerulonefriittiin (yli 30 %).

Perinukleaariset (p-ANCA) neutrofiilivasta-aineet tunnistavat neutrofiilien sytoplasmisia ja tuman rakenteita. Näistä myeloperoksidaasi- (MPO) vasta-aineet liittyvät vaskuliitteihin, mikroskooppiseen polyangiittiin (60 %), fokaaliseen nekrotisoivaan glomerulonefriittiin (45 %), Churg-Strauss’in syndroomaan (30 %) tai Wegenerin granulomatoosiin (10–20 %).

HUOM: p-ANCA (IF) -löydös ei ole spesifinen. MPOAb-negatiivinen p-ANCA voi liittyä mm. ulseratiiviseen koliittiin (60 %), sklerosoivaan kolangiittiin, autoimmuunihepatiittiin, nivelreumaan tai Sjögrenin syndroomaan; tai ns. sekundaarisiin vaskuliitteihin (reuma, infektiot, maligniteetit).

Yhteyshenkilöt

Fimlab Vaasa: Sairaalamikrobiologi Roosa Jämsén p. 041 730 3503, ylilääkäri Suvi-Sirkku Kaukoranta p. 041 730 3918

Muutokset

*14.3.2013 Tekopaikkamuutos, tutkimuslyhenne muuttunut.
*23.4.2013 Yksikkömuutos.
*23.7.2014 näytemäärä ja yhteystiedot