Vaasa, laboratorio-ohjekirja

P -Natrium (3622 P -Na )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

04.11.2009.

Tekopaikka

Vaasan KS/Kemian laboratorio/(06) 2132519.

Yleistä

Natrium on ekstrasellulaaritilan tärkein kationi ja se säätelee ekstrasellulaaritilan volyymiä ja vesitasapainoa. Elimistön natriumtasapainon säätely tapahtuu pääasiassa munuaisissa, joiden tubuluksissa natriumin ja veden reabsorptio tapahtuvat. Reniini-aldosteroni-angiotensiini-järjestelmä säätelee natriumtasapainoa yhdessä sydämen eteispeptidin (atriopeptidin) kanssa. Vesitasapainoa säätelee pääosin antidiureettinen hormoni (ADH, vasopressiini), jonka eritys reagoi osmolaliteetin, mutta myös muiden tekijöiden vaihteluun.

Indikaatiot

Nestetasapainon tutkiminen ja seuranta.

Menetelmä

Ionispesifinen elektrodi (epäsuora ISE).

Tekotiheys

Päivittäin. Päivystystutkimus.

Häiriötekijät

Lipemia ja korkea proteiinipitoisuus.

Näyteastia

4 ml Li-hepariini geeliputki.

Näyte (minimi)

1 ml (0.5 ml) plasmaa.

Näytteen säilytys

Näyte säilyy kokoverenä huoneenlämmössä 6 tuntia. Erotettu plasma säilyy jääkaapissa 3 vrk, pitempiaikaista säilytystä varten näyte pakastetaan.

Aluenäytteenotto

Erotettu plasma voidaan lähettää huoneenlämpöisenä, jos perillä vuorokauden kuluessa, muutoin kylmälähetys.

Viitearvot

Aikuiset 137 -144 mmol/l
Lapset 0-30 vrk 135 - 144 mmol/l
Muut ikäryhmät 139 - 146 mmol/l

Tulkinta

Hypernatremiaa tavataan veden menetyksen yhteydessä, joko suolanmenetyksen kanssa tai ilman sitä: ripuli, oksentelu, palovamma tai osmoottinen polyuria.Primääriseen hyperaldosteronismiin liittyy lievästi kohonnut natriumtaso. Hypernatremiaa voi aiheuttaa myös liiallinen NaCl-liuoksen i.v.-anto. Hyponatremiaa tavataan natriumin puutteessa (menetys suolistoon, virtsaan tai hikeen, hyponatremisten liuosten annon yhteydessä, Addisonin taudissa, sydäninsuffisienssissa, maksakirroosissa, nefroosissa, ödeemissä, ADH-syndroomassa) ja ylihydraatioissa.

Yhteyshenkilöt

Sairaalakemisti Anne Hänninen puh. 041 730 6712