Vaasan keskussairaala, laboratorio-ohjekirja

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

aB-Verikaasuanalyysi (pO2,pCO2,pH,laskenta) (3647 aB-VeKaas )

Tarkistettu

01.10.2014

Tekopaikka

Vaasan KS/Kemian laboratorio/(06) 2132520

Yleistä

Sisältää 1541 aB-HE-Tase:n osatutkimusten lisäksi P -Gluk, P -Laktaat ja aB-Happisisällön (aB-O2-Sis) sekä suuntaa antavan aB-Hemoglobiinin (aB-tHb).

Kokonaishappisisältö tarkoittaa veren kokonaishappipitoisuutta, joka sisältää sekä oksihemoglobiinin hapen että liuenneen hapen:

O2-Sis=alfa·pO2 + HbO2·Hb

VKS:n Radiometer-verikaasulaitteet laskevat parametrin kaavasta:

O2-Sis = 0.00983·pO2 + HbO2Sat·(1-Hb-CO - Hb-Met)·tHb.

Potilaan lämpötila on ilmoitettava tarrassa, muussa tapauksessa mittauksessa käytetään lämpötilaa 37 °C.

Kun halutaan laskea arteria- ja sekoittuneen venaveren happisisältöero (AV-Diff), tulee samanaikaisesti tilata 3649 vB-VeKaas. AV-Diff kuvaa kudosten kykyä ottaa happea verestä.

Indikaatiot

Potilaan hapetuksen ja happo-emästasapainon häiriöiden diagnostiikka ja niiden seuraaminen.

Menetelmä
Spesifiset elektrodit pH, pCO2 ja pO2
Spektrofotometria HbO2Sat, O2-Sis ja tHB
Laskennallinen BE ja aHCO3
Tekotiheys

Päivittäin. Päivystystutkimus.

Tulos valmiina

15 min kuluessa näytteen saapumisesta laboratorioon.

Näyteastia

Radiometer safePICO itsetäyttyvä, ks. käyttöohje.

Näytteenotto

Näytteestä poistetaan heti ilma, suljetaan ilmatiiviisti ja sekoitetaan hyvin. Toimitetaan laboratorioon välittömästi. Mikäli mittausta ei voida suorittaa 15 min kuluessa näytteenotosta, on näyte jäähdytettävä heti näytteenoton jälkeen.

Näyte (minimi)

1.0 (0.5) ml arteriaverta (kanyylista).

Näytteen säilytys

Säilyy 15-20 min +20 °C, heti jäähdytettynä 45 min - 1 tunti +5 °C.

Aluenäytteenotto

Ei sovellu alueelliseen näytteenottoon, näytteenotto ainoastaan keskussairaalassa.

Viitearvot
aB-pH 7.35 - 7.45
aB-pCO2 4.5 - 6.0 kPa
aB-PO2 12.0 - 14.0 kPa
· 18-30 v 11.0 - 14.0 kPa
· 31-50 v 10.3 - 13.0 kPa
· 51-60 v 9.7 - 12.7 kPa
· 61-70 v 9.3 - 12.3 kPa
· 71-80 v 8.8 - 11.9 kPa
· yli 80 v 8.3 - 11.4 kPa
aB-BE -2.5 - +2.5 mmol/l
aB-aHCO3 21 - 28 mmol/l
aB-HbO2Sat ≥ 95 %
aB-O2 sis naiset: 158-199 ml/l
miehet: 188-223 ml/l
Tulkinta

Verikaasuanalysaattorilla tulostettavaa tHb:ta käytetään vain happisisällön laskemiseen sekä näytteenoton laadunvarmistuksessa. Sitä ei saa käyttää potilaan hemoglobiinipitoisuuden seuraamiseen. Oikea Hb-tulos saadaan tutkimuksesta 2474 B -PVK+T.

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*1.10.2014 Lisätty happiosapaineen ikäkohtaiset viitearvot