Vaasa, laboratorio-ohjekirja

cB-Verikaasuanalyysi, kapillaariveri (3648 cB-VeKaas )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

30.11.2020

Tekopaikka

Fimlab Vaasa/Kemian laboratorio/(06) 213 2520, Pietarsaaren sairaalan laboratorio/(06) 786 2260, Selkämeren sairaalan laboratorio/(06) 213 2796.

Yleistä

Osatutkimukset:

*Happisisällön yksikkö muuttunut 30.11.2020ml/l → Vol-%. Yksikkömuunnos: 1 ml/l = 10 Vol-%..

Esivalmistelut

Potilaan lämpötila on ilmoitettava tarrassa tai muussa tapauksessa mittauksessa käytetään lämpötilaa 37 °C.

Menetelmä

Spesifiset elektrodit pH, pCO2 ja pO2
Spektrofotometria HbO2Sat
Laskennallinen BE ja aHCO3

Tekotiheys

Päivittäin. Päivystystutkimus.

Tulos valmiina

15 min kuluessa näytteen saapumisesta laboratorioon.

Näyteastia

Radiometer Clinitubes D957-11.5-210-kapillaari.

Näytteenotto

Kapillaariverta ihopistosnäytteenotolla kapillaariin, suljetaan ilmatiiviisti ja sekoitetaan hyvin. Toimitetaan laboratorioon välittömästi. Mikäli mittausta ei voida suorittaa 15 min kuluessa näytteenotosta, on näyte jäähdytettävä heti näytteenoton jälkeen.

Näyte (minimi)

0.1 ml kapillaariverta.

Näytteen säilytys

Säilyy 15-20 min +20 °C, heti jäähdytettynä vähintään 1 h +5 °C.

Viitearvot

Viitearvoina käytetään valtimoveren viitearvoja. Kapillaariveren viitearvot ovat likimain samat kuin valtimoveren, mikäli verenkierto näytteenottokohdassa on vilkas. Etenkin happiosapaine on riippuvainen näytteenottokohdan verenkierrosta alentuen nopeasti verenkierron huonontuessa.

cB-pH 7.35 – 7.44
cB-pCO2 4.5 – 6.0 kPa
cB-pO2 10.0 – 14.7 kPa
P -HCO3 22.0 – 27.0 mmol/l
B -BE – 3.0 – + 3.0 mmol/l

Happiosapaine riippuu iästä ja alenee iän myötä.

Yhteyshenkilöt

Fimlab Vaasa: Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529.

Fimlab Pietarsaari: Kemisti Diana Kujala (06) 786 2261

Muutokset

*30.11.2020 Uusi tutkimus.