Vaasan keskussairaala, laboratorio-ohjekirja

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

vB-Verikaasuanalyysi (pO2,pCO2,pH,laskenta) (3649 vB-VeKaas )

Tarkistettu

3.12.2010

Tekopaikka

Vaasan KS/Kemian laboratorio/(06) 2132520

Yleistä

Sisältää 1543 vB-HE-Tase:n osatutkimusten lisäksi vB-Happisisällön (vB-O2-Sis) ja happisisällön laskennassa käytettävän vB-tHb:n.

Kokonaishappisisältö (O2-Sis) tarkoittaa veren kokonaishappipitoisuutta, joka sisältää sekä oksihemoglobiinin hapen että liuenneen hapen

(O2-Sis = alfa·pO2 + HbO2·tHb). VKS:n Radiometer-verikaasulaitteet laskevat parametrin kaavasta:

O2-sis = 0.00983·pO2 + HbO2Sat·(1-Hb-CO - Hb-Met)·tHb.

Kun halutaan laskea arteria- ja sekoittuneen venaveren happisisältöero (AV-Diff), tulee samanaikaisesti tilata 3647 aB-VeKaas. AV-Diff kuvaa kudosten kykyä ottaa happea verestä.

Potilaan lämpötila on ilmoitettava tarrassa tai muussa tapauksessa mittauksessa käytetään lämpötilaa 37 °C.

Menetelmä
Spesifiset elektrodit pH, pCO2 ja pO2
Spektrofotometria HbO2Sat, O2-Sis ja tHb
Laskennallinen BE ja aHCO3
Tekotiheys

Päivittäin. Päivystystutkimus.

Tulos valmiina

15 min kuluessa näytteen saapumisesta laboratorioon.

Näyteastia

Radiometer safePICO Aspirator, ks. käyttöohje.

Näytteenotto

Näytteestä poistetaan heti ilma, suljetaan ilmatiiviisti ja sekoitetaan hyvin. Toimitetaan laboratorioon välittömästi. Mikäli mittausta ei voida suorittaa 15 min kuluessa näytteenotosta, on näyte jäähdytettävä heti näytteenoton jälkeen.

Näyte (minimi)

1.0 ml (0.5 ml) sekoittunutta venaverta (kanyylista).

Näytteen säilytys

Säilyy +20 °C 15-20 min, +5 °C heti jäähdytettynä 45 min - 1 tunti.

Viitearvot

Viitearvot venaverelle

vB-pH 7.32 - 7.42
vB-pCO2 5.3 - 7.3 kPa
vB-PO2 4.0 – 6.7 kPa1
vB-BE -2.5 - +2.5 mmol/l
vB-aHCO3 24 - 28 mmol/l2
vB-HbO2Sat 65 - 80 %
1Hapen osapaine pO2 pienenee iän karttuessa.2Aktuaalinen bikarbonaatti riippuu näytteen pH:sta.
Tulkinta

Verikaasuanalysaattorilla tulostettavaa tHb:ta käytetään vain happisisällön laskemiseen sekä näytteenoton laadunvarmistuksessa. Sitä ei saa käyttää potilaan hemoglobiinipitoisuuden seuraamiseen. Oikea Hb-tulos saadaan tutkimuksesta 2474 B -PVK+T.

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529