Vaasa, laboratorio-ohjekirja

vB-Verikaasuanalyysi, laskimoveri (3649 vB-VeKaas )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

30.11.2020

Tekopaikka

Fimlab Vaasa/Kemian laboratorio/(06) 213 2520, Pietarsaaren sairaalan laboratorio/(06) 786 2260, Selkämeren sairaalan laboratorio/(06) 213 2796.

Yleistä

Tutkimusta käytetään happoemästaseen respiratoristen ja metabolisten häiriötilojen erittelemiseen. Happiosapaineen määritys happoemästaseen ohella antaa lisätietoa mahdollisesta respiratorisesta häiriötilasta.

Tutkimus sisältää:

vB-pH

vB-pCO2

vB-pO2

vB-aHCO3

vB-BE

vB-Temp

vB-HbO2Sat

vB-O2-Sis*

vB-Hb

*Happisisällön yksikkö muuttunut 30.11.2020ml/l → Vol-%. Yksikkömuunnos: 1 ml/l = 10 Vol-%..

Esivalmistelut

Potilaan lämpötila on ilmoitettava tarrassa tai muussa tapauksessa mittauksessa käytetään lämpötilaa 37 °C.

Menetelmä

Spesifiset elektrodit pH, pCO2 ja pO2
Spektrofotometria HbO2Sat, O2-Sis ja tHb
Laskennallinen BE ja aHCO3

Tekotiheys

Päivittäin. Päivystystutkimus.

Tulos valmiina

15 min kuluessa näytteen saapumisesta laboratorioon.

Näyteastia

Radiometer safePICO Aspirator, ks. käyttöohje.

Näytteenotto

Näytteestä poistetaan heti ilma, suljetaan ilmatiiviisti ja sekoitetaan hyvin. Toimitetaan laboratorioon välittömästi. Mikäli mittausta ei voida suorittaa 15 min kuluessa näytteenotosta, on näyte jäähdytettävä heti näytteenoton jälkeen. Laboratoriosta on saatavana kylmäkuljetuspakkauksia.

Näyte (minimi)

1.0 ml (0.5 ml) sekoittunutta venaverta (kanyylista).

Näytteen säilytys

Säilyy +20 °C 15-20 min, +5 °C heti jäähdytettynä vähintään 1 tunti.

Viitearvot

Viitearvot venaverelle

vB-pH 7.32 - 7.42
vB-pCO2 5.3 - 7.3 kPa
vB-PO2 4.0 – 6.7 kPa1
vB-BE -2.5 - +2.5 mmol/l
vB-aHCO3 24 - 28 mmol/l2
vB-HbO2Sat 65 - 80 %

1Hapen osapaine pO2 pienenee iän karttuessa.

2Aktuaalinen bikarbonaatti riippuu näytteen pH:sta.

Yhteyshenkilöt

Fimlab Vaasa: Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529.

Fimlab Pietarsaari: Kemisti Diana Kujala (06) 786 2261

Muutokset

*30.11.2020 Muutoksia osatutkimuksissa.