Vaasa, laboratorio-ohjekirja

uS-Tyreotropiini (3669 uS-TSH )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

3.2.2021

Tekopaikka

Vaasan KS/(06) 2132520.

Menetelmä

Elektrokemiluminesenssi (ECLIA).

Tekotiheys

Arkipäivisin ma-pe.

Näyteastia

5 ml seerumiputki (punainen korkki).

Näytteenotto

Verinäyte otetaan heti napavarren katkaisun jälkeen äidin puoleisesta päästä (istukkaan napavarteen jäänyttä vastasyntyneen verta, uS-TSH). Verta tulisi ottaa näytteeksi vähintään 3 ml.

Mikäli tämä ei onnistu, näyte on otettava laskimoverinäytteenä lapsesta aikaisintaan 72 tuntia (3 vrk) syntymän jälkeen (0283 S -Hypotyr). Laskimonäytteeksi riittää 1.5 ml verta (0.5 ml seerumia).

Näyte (minimi)

1-2 ml napaseerumia.

Näytteen säilytys

Säilyy kokoverenä jääkaapissa +5 °C enintään 1 vrk.

Näytteen lähetys

Toimitetaan laboratorioon huoneenlämpöisenä +20 °C välittömästi tai säilytetään jääkaapissa +5 °C ja toimitetaan laboratorioon seuraavana päivänä.

Viitearvot

Hälytys poikkeavasta tuloksesta ilmoitetaan osastolle puhelimitse, jos uS-TSH 40 mU/l tai yli.

Tulkinta

Jos napaverinäytteen uS-TSH ylittää seulontarajan, ilmoittaa VKS:n kliinisen kemian laboratorio asian välittömästi osastolle puhelimitse.

Jos uS-TSH on yli viiterajan, tehdään samasta näytteestä uS-T4-V ja molemmat vastataan Efficaan.

Toimenpiteet osastolla: Lapsen saaminen kiireesti jatkotutkimuksiin on synnytysosaston vastuulla. Vastuu siirtyy lastenlääkärille, kun lapsi tulee hänen tutkimukseensa. Synnytysosasto vastaa näytteenotosta, tutkimusten tilauksesta ja toimittaa kopion synnytyskertomuksesta sekä lasta koskevista synnytysosaston muistiinpanoista ja kilpirauhastuloksista tutkimusta suorittavalle lastenlääkärille. Lastenlääkäri huolehtii jatkonäytteistä sovittujen ohjeiden mukaan. Jatkonäytteet VKS:n kliinisen kemian laboratoriosta tilataan numerolla 0283 S -Hypotyr (S -Hypotyreoosiseulonnan jatkotutkimus).

Yhteyshenkilöt

Sairaalakemisti Anne Hänninen puh. 041 730 6712

Muutokset

*02.02.2012 Menetelmä-, tekopaikka- ja viitervomuutos.
*21.3.2018 Tarkistus hälytysarvon ylittävien tulosten ilmoituskäytäntöön.
*21.11.2018 Näytteenotto-muutos 120 tuntia (5 vrk) → 72 tuntia (3 vrk)
*3.2.2021 Tarkistus hälytysarvon ylittävien tulosten ilmoituskäytäntöön.