Vaasa, laboratorio-ohjekirja

S -Flekainidi (3702 S -Flekain )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

1.4.2009

Tekopaikka

Vita Laboratorio/puh. 09 228 800.

Yleistä

Flekainidi on I C -luokan rytmihäiriölääke, joka estää natriumin nopean virtauksen solun sisään ja hidastaa johtumisnopeutta sydämen kaikissa osissa. Sitä käytetään kammioperäisissä rytmihäiriöissä.

Flekainidi imeytyy hyvin suun kautta annettuna. Biologinen hyötyosuus on yli 70±11 %. Huippupitoisuus plasmassa saavutetaan 3 tunnissa lääkkeen nauttimisesta. Flekainidista sitoutuu plasman proteiineihin noin 50 %. Sen jakautumistilavuus on noin 5 l/kg. Suurin osa flekainidiannoksesta metaboloituu maksassa, ja noin 40 % annoksesta erittyy virtsaan. Metaboliiteilla ei tiedetä olevan antiarytmistä vaikutusta. Eliminaation puoliintumisaika on 11 ± 3 h, ja se on pidentynyt kirroosissa, uremiassa ja sydämen vajaatoiminnassa. Se ei ole annoksesta riippuvainen. Vakiintunut taso saavutetaan 3-5 vuorokaudessa. Vaikeat munuais- ja maksasairaudet vaikuttavat flekainidin metaboliaan. Iäkkäillä henkilöillä eliminaatio voi olla hidastunut.

Indikaatiot

Flekainidihoidon seuranta.

Menetelmä

Nestekromatografi-massaspetrometri (HPLC-MS-MS).

Tekotiheys

Useamman kerran viikossa

Tulos valmiina

Viikon sisällä.

Näyteastia

5 ml:n geelitön seerumiputki (punainen korkki).

Näytteenotto

Näyte on otettava aamulla ennen lääkkeen nauttimista.

Näyte (minimi)

1 ml (0.2 ml) seerumia.

Näytteen säilytys

Säilyy 2-3 vrk jääkaapissa, pitempiaikainen pakastettuna.

Näytteen lähetys

Ma-pe huoneenlämmössä.

Viitearvot

Terapeuttisena alueena pidetään 0.5-2.4 µmol/l. Yli 1.5 µmol/l pitoisuuksilla lisääntyvät sydämeen kohdistuvat sivuvaikutukset.

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*1.4.2009 Menetelmä-, tekopaikka- ja viitearvomuutos