Vaasa, laboratorio-ohjekirja

S -Puutiaisenkefaliittivirus, vasta-aineet (3756 S -TBEAb )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

12.4.2021

Tekopaikka

TYKS Laboratoriotoimialue, (02) 333 7463.

Yleistä

Puutiaisaivokuume (punkkienkefaliitti, Kumlingen tauti) on punkkien levittämä virustauti, jota esiintyy etenkin Ahvenanmaan ja Turun saaristossa (endeemisiä alueita on myös muualla rannikkoseudulla sekä Kaakkois-Suomessa) lähinnä heinä-lokakuun välisenä aikana. Tautiin liittyy säännönmukaisesti sekä IgG- että IgM-vaste, ja serologiset menetelmät ovat ensisijaisia sen diagnostiikassa.

Indikaatiot

Puutiaisenkefaliitin (Kumlingen tauti) epäily; meningiitti/enkefaliitti touko-lokakuun välisenä aikana, etenkin endeemisellä alueella (Ahvenanmaa, Turun ja Kokkolan saaristo, Isosaari, Kaakkois-Suomi). Tartunnan voi saada myös ulkomaanmatkalla (myös aikaisemmin keväällä ja myöhemmin syksyllä), taudin esiintymisaluetta mm. Ruotsi, Baltian maat, Keski- ja Itä-Eurooppa sekä Venäjä.

Puutiaisaivokuumevirus (TBEV) -immuniteetin tutkiminen rokotustarpeen arvioimiseksi tai aiemman TBEV-infektion osoittamiseksi.

Menetelmä

Euroimmun Anti-TBE-Virus IgM/IgG.

Tulos valmiina

Viikon kuluessa.

Näyteastia

5 ml:n seerumiputki (punainen korkki).

Näyte (minimi)

Seeruminäyte. Näytettä tarvitaan 0,5–1 ml. Tarvittaessa pariseeruminäytteet kahden viikon välein. Likvorinäytteet ks. 1926 Li-TBEAb. Likvoria ei suositella näytteeksi yksinään.

Näytteen säilytys

Näytettä voidaan säilyttää jääkaappilämpötilassa tilapäisesti (1–3 vrk), pitempiaikainen -20 °C.

Näytteen lähetys

Ma - pe huoneenlämmössä.

Viitearvot

S-TBEAbM -tulos vastataan kvalitatiivisesti negatiivinen, raja-arvo tai positiivinen.

S-TBEAbG -tulos ilmoitetaan Relative unit –yksikkönä (RU/ml). IgG-tulos 16 – 200 RU/ml vastataan pitoisuuslukuarvona, mittausalueen alle jäävä tulos vastataan alle 16 RU/ml ja yli menevä pitoisuus vastataan yli 200 RU/ml.

S-TBEAbG -tuloksen tulkinta:

alle 16 RU/ml NEGATIIVINEN
16 ≤ x alle 22 RU/ml RAJA-ARVO
≥ 22 RU/ml POSITIIVINEN

Tulkinta

Positiivinen IgM-tulos tai vähintään nelinkertainen titterinnousu ovat diagnostisia puutiaisenkefaliitille. Neurologisten oireiden ilmetessä (II-faasin taudissa) vasta-aineita on lähes aina todettavissa seerumissa, I-faasin taudissa vasta-ainetutkimus on negatiivinen. Myös likvorista löytyy vasta-aineita neurologisten oireiden yhteydessä, mutta likvorinäytteen tutkimuksen herkkyys infektion osoittamisessa on seeruminäytettä heikompi.

Ahvenanmaalla 5-9 %:lla väestöstä on TBEV-vasta-aineita. Sairastetun puutiaisaivokuumeen jälkeen HI-kokonaisvasta- ainetaso säilyy läpi elämän, ja taso (titteri) HI-tekniikalla on yli 40, mikä viittaa suojaavaan vasta-ainetasoon. Rokoteimmuniteettia määritettäessä on huomioitavaa, että vasta-ainetasot nousevat HI-tekniikalla mitattuna merkittävästi tavallisimmin vasta kolmen rokotuksen (täydellisen rokotussarjan) jälkeen.

Huom. TBE-virus kuuluu flaviviruksiin, jotka ristireagoivat voimakkaasti serologisesti keskenään. Matkailijat altistuvat erityisesti hyttyslevitteisille flavivirusinfektioille (dengue, West Nile -kuume, Japanin enkefaliitti). Suomessa ei esiinny endeemisenä muita flaviviruksia kuin TBEV, mutta positiivista vasta-ainetulosta arvioidessa tulee ottaa huomioon flavivirus-ristireaktion mahdollisuus. Esim. dengue-vasta-aineet näkyvät myös TBE-vasta-ainetestissä. Lisätietoa TBE-endeemisistä alueista Euroopassa ja taudin epidemiologiasta saa osoitteesta http://www.tbe-info.com.

Yhteyshenkilöt

Fimlab Vaasa: Sairaalamikrobiologi Roosa Jämsén p. 041 730 3503, ylilääkäri Suvi-Sirkku Kaukoranta p. 041 730 3918.

Muutokset

*1.3.2013 Tekopaikkamuutos
*23.7.2014 näytemäärä ja yhteystiedot
*12.4.2021 Menetelmä- ja viitearvomuutos