Vaasa, laboratorio-ohjekirja

S -Fluoksetiini (3805 S -Fluoks )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

20.6.2017

Tekopaikka

Synlab Suomi oy/Ammattilaisneuvonta/020 734 1550.

Yleistä

Fluoksetiini imeytyy suun kautta annettuna hyvin (yli 80 %). Tarkkaa hyötysuhdetta ei tunneta. Fluoksetiinin huippupitoisuus seerumissa saavutetaan 6-8 tunnissa. Fluoksetiini sitoutuu plasman proteiineihin 94 %:sti. Jakautumistilavuus on 14-56 l/kg. Eliminaation puoliintumisaika vaihtelee yksilöstä toiseen huomattavasti (12-94 tuntia). Vakiintunut taso saavutetaan yleensä vasta 2-3 viikossa. Fluoksetiini demetyloituu norfluoksetiiniksi, joka myös on voimakkaasti antidepressiivinen. Sen puoliintumisaika on 4-9 vrk. Terveillä henkilöillä annetusta lääkkeestä n. 75 % erittyy virtsaan 30-45 vrk:ssa (muuttumattomana alle 5 %) ja 12 % ulosteeseen yli 3 viikon kuluessa.

Fluoksetiinin ja norfluoksetiinin puoliintumisajat pitenevät maksakirroosissa, ja fluoksetiinin puhdistuma (normaalisti 3-16 ml/min/kg) pienenee. Munuaisten vajaatoiminnassa saattaa esiintyä fluoksetiinin ja metaboliittien kumulaatiota. Fluoksetiini voi lisätä muiden samanaikaisesti käytettävien masennuslääkkeiden pitoisuuksia hidastamalla niiden metaboliaa. Myös diatsepaamin puoliintumisaika voi pidentyä. Fluoksetiinin hidas eliminaatio voi johtaa yhteisvaikutuksiin muiden lääkkeiden (mm. MAO estäjät) kanssa vielä pitkään hoidon lopettamisen jälkeenkin.

Osatutkimukset S -Norfluo ja S -FluNorS.

Indikaatiot

Fluoksetiini on substituoitu propyyliamiini, jota käytetään erityyppisten masennustilojen ja niihin liittyvän ahdistuneisuuden hoitoon.

Esivalmistelut

Näyte otetaan aamulla ennen lääkkeen nauttimista.

Menetelmä

Nestekromatografia-massaspektrometria (LC-MS/MS).

Tekotiheys

Kolme kertaa viikossa.

Tulos valmiina

Noin viikon kuluessa.

Näyteastia

3 ml seerumiputki, ei geeliä.

Näyte (minimi)

0.5 ml seerumia.

Näytteen säilytys

3 vrk jääkaapissa +5 °C, pitempiaikaisesti pakastettuna.

Näytteen lähetys

Ma-pe huoneenlämmössä.

Viitearvot

Hoitoalue (fluoksetiinin ja norfluoksetiinin yhteenlaskettu pitoisuus) 400 - 1650 nmol/l

Viitearvomuutos 20.6.2017. Aiemmin hoitoalue fluoksetiinilla 160-1400 nmol/l (50-450 µg/l) ja norfluoksetiinilla 170-1300 nmol/l (50-400 µg/l).

Tulkinta

Fluoksetiinin ja norfluoksetiinin pitoisuudet seerumissa vaihtelevat yksilöstä toiseen. Mitään yksiselitteistä korrelaatiota pitoisuuden ja terapeuttisen vasteen välillä ei kirjallisuudessa ole esitetty.

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*1.4.2009 Tekopaikka-, menetelmä- ja viitearvomuutos.
*21.12.2009 viitearvomuutos.
*20.6.2017 Tekopaikka-, menetelmä- ja viitearvomuutos. Uusi osatutkimus S -FluNorS 0618 sisältää fluoksetiinin ja norfluoksetiinin seerumipitoisuudet yhteenlaskettuna.