Vaasa, laboratorio-ohjekirja

S -Allergeeni, IgE vasta-aineet (3836 S -AllIgE )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

18.2.2022

Tekopaikka

HUSLAB, Synlab tai Fimlab oy, Tampere.

Indikaatiot

IgE-välitteisen allergian diagnostiikka. Yksittäisten IgE-vasta-ainemääritysten tekeminen on mielekästä silloin, kun potilaan oireiden aiheuttajaksi osataan epäillä yhtä tai muutamaa allergeenia.

Esivalmistelut

Tutkimusta tilattaessa käytetään kunkin yksittäisen Allergeeni IgE -vasta-aineen omaa tutkimusnumeroa.

Tutkimusnumeroa 3836 S-AllIgE käytetään vain silloin, kun halutulle yksittäiselle Allergeeni IgE- vasta-aineelle ei ole omaa tutkimusnumeroa. Kaikki kaupallisesti saatavilla olevat testit löytyvät Phadian luettelosta. Lisää allergeenin koodi vastaamalla lisäkysymykseen tai tulosta allergeenikoodi(t) ja lähetä printit näytteen mukana tekopaikkaan.

Huom! Jokaiselle allergeenille on tällöin tehtävä oma pyyntö.

Tutkimuksia tilattaessa on otettava huomioon, että ristiinreagoivat allergeenit antavat yleensä saman tuloksen, eikä ole mielekästä pyytää tutkimuksia monelle ristiinreagoivalle allergeenille.

Potilasohje

Antihistamiini- tai beetasalpaajalääkitys ei häiritse seerumista tehtäviä IgE-määrityksiä eikä taukoa lääkityksessä tarvita.

Menetelmä

Fluoroentsymoimmunometrinen (Pharmacia UniCAP).

Tulos valmiina

Viikon kuluessa.

Näyteastia

4 ml seerumigeeliputki.

Näyte (minimi)

2 ml (1 ml) seerumia. Vähintään 0.1 ml/ tutkittava allergeeni. HUOM! On varmistuttava siitä, että näytemäärä on riittävä.

Näytteen säilytys

Näyte säilyy viikon +5 °C ja kuukausia -20 °C.

Näytteen lähetys

Näyte säilyy viikon jääkaapissa. Voidaan lähettää huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Viitearvot

alle 0.35 kU/l.

Tulkinta

Kun yli viitearvon menevää tulosta yksittäiselle allergeenille tulkitaan, on käytettävä hyväksi potilaan anamneesi ja muita tietoja. Positiivinen tulos ei yksinään osoita, että kyseinen allergeeni aiheuttaisi potilaan oireet.

Tulkinnassa voidaan käyttää seuraavaa allaolevaa taulukkoa.

kU/l Allergialuokka Kliinisiä oireita
alle 0.35 0 Vasta-ainepitoisuus viitealueella, tulos ei sulje pois IgE-välitteisiä oireita.
0.35 – 0.69 I Vasta-aineita vähän, herkistysepäily, oireita esiintyy harvoilla
0.70 – 3.49 II Vasta-aineita kohtalaisesti, herkistyminen todennäköinen, oireita esiintyy monilla
3.50 – 17.4 III Vasta-aineita runsaasti. Herkistymisoireita esiintyy useimmilla ja sitä ilmeisemmin, mitä korkeampi pitoisuus on
17.5 – 49.9 IV Vasta-aineita runsaasti. Herkistymisoireita esiintyy useimmilla ja sitä ilmeisemmin, mitä korkeampi pitoisuus on
50.0 – 100 V Vasta-aineita runsaasti. Herkistymisoireita esiintyy useimmilla ja sitä ilmeisemmin, mitä korkeampi pitoisuus on
yli 100 VI Vasta-aineita runsaasti. Herkistymisoireita esiintyy useimmilla ja sitä ilmeisemmin, mitä korkeampi pitoisuus on

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*8.12.2021 Tekopaikkamuutoksia. Näytteen lähetysohjeen ja tulkintataulukon päivitys.
*18.02.2022 Lisätty Esivalmistelut-kohta.