Vaasa, laboratorio-ohjekirja

dU-Metyylihistamiini, vuorokausivirtsa (3874 dU-Mhistam )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

18.8.2015

Tekopaikka

Synlab Suomi/Ammattilaisneuvonta/020 734 1550.

Indikaatiot

Mastosytoosipotilaiden diagnostiikka ja seuranta

Potilasohje

Tutkimukseen liittyvät potilasohjeet löytyvät Vaasan keskussairaalan internetsivuilta nimikkeillä Metylhistamin tai Metyylihistamiini. Keräysastiaan liimattava tarra tilataan laboratoriosta.

Menetelmä

Massaspektrometrinen.

Tekotiheys

Kerran viikossa.

Tulos valmiina

Kahden viikon kuluessa.

Näyteastia

2.5 l keräysastia. Keräysastiat tilataan keskusvarastosta, poliklinikkapotilaat hakevat näytteenottoyksiköistä.

Näytteenotto

Vuorokausivirtsa kerätään astiaan, jossa on säilöntäaineena 10 ml 6 mol/l suolahappoa. Astia säilytetään keräyksen ajan kylmässä. Keräyksen päätyttyä keräysastia toimitetaan laboratorioon.

Jos virtsamäärä todennäköisesti on alle 1 litra, käytetään säilöntäainetta vähemmän. Jokaista 100 ml kohti lisätään 1 ml säilöntäainetta.

Tutkimus voidaan tehdä myös kertavirtsanäytteestä.

Näyte (minimi)

10 ml vuorokausivirtsaa, ks. Ohje laboratoriolle.

Ohje laboratoriolle

Sekoita ja ota 10 ml lähetysputkeen. Tulos suhteutetaan kreatiniinipitoisuuteen joten tilavuutta ei tarvita.

Näytteen säilytys

Jääkaapissa +5 °C.

Näytteen lähetys

Ma - pe huoneenlämmössä.

Viitearvot

30 - 200 µg / g Kreatiniinia

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529