Vaasa, laboratorio-ohjekirja

S -Alpratsolaami (3920 S -Alprat )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

23.4.2012

Tekopaikka

Vita labratorio/09 228 800.

Yleistä

Alpratsolaami on bentsodiatsepiineihin kuuluva tuskaisuutta vähentävä lääkeaine, jonka erityisindikaatio on paniikkihäiriöt.

Alpratsolaami imeytyy hyvin suun kautta annettuna. Sen hyötyosuus on noin 90%. Alpratsolaamin imeytyminen hidastuu, jos se otetaan aterian yhteydessä. Imeytyneen lääkeaineen määrä ei silti muutu. Huippupitoisuus seerumissa saavutetaan 1-2 tunnissa. Alpratsolaami sitoutuu plasman proteiineihin noin 70 %:sti. Sen jakautumistilavuus on noin 1 l/kg. Alpratsolaami metaboloituu maksassa pääasiassa hapettumalla 4-hydroksialpratsolaamiksi ja alfahydroksialpratsolaamiksi, jotka ovat biologisesti aktiivisia. Niiden pitoisuudet ovat pieniä, eivätkä ne oleellisesti vaikuta alpratsolaamin tehoon. Alpratsolaami ja metaboliitit erittyvät virtsaan lähinnä glukuronidikonjugaatteina. Alpratsolaamin puhdistuma on noin 1 ml/kg/min. Eliminaation puoliintumisaika sekä alpratsolaamilla että aktiivisilla metaboliiteilla on noin 12 tuntia. Lihavuus, maksakirroosi ja ikääntyminen vähentävät puhdistumaa ja pidentävät puoliintumisaikaa. Vakiintunut taso saavutetaan 3-4 vuorokauden kuluessa.

Trisykliset depressiolääkkeet suurentavat alpratsolaamin pitoisuuksia.

Indikaatiot

Alpratsolaamiterapian seuranta, myrkytysten diagnoosi.

Menetelmä

HPLC/MS/MS.

Tekotiheys

Kaksi kertaa viikossa.

Tulos valmiina

Viikon kuluessa.

Näyteastia

10 ml seerumiputki (punainen korkki).

Näytteenotto

Näyte otetaan aamulla ennen seuraavaa lääkeannosta.

Näyte (minimi)

3 (0.5) ml seerumia.

Näytteen säilytys

2 - 3 vrk jääkaapissa +5 °C, pitempiaikainen -20 °C.

Näytteen lähetys

Ma - to huoneenlämmössä.

Viitearvot

Hoitoalue 65 – 130 nmol/l
Toksinen yli 240 nmol/l

Tulkinta

Alpratsolaamin pitoisuudet seerumissa vaihtelevat yksilöstä toiseen. Mitään yksiselitteistä korrelaatiota pitoisuuden ja terapeuttisen vasteen välillä ei kirjallisuudessa ole esitetty.

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*23.04.2012 hoitoalue- ja yksikkömuutos