Vaasa, laboratorio-ohjekirja

S -Amiodaroni (3922 S -Amiod )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

01.04.2013

Tekopaikka

Vita Laboratorio/09 228 800.

Yleistä

Osatutkimus 8012 S -Desamio.

Amiodaroni on III ryhmän rytmihäiriölääke, jota käytetään erityyppisten tiheälyöntisten rytmihäiriöiden hoitoon silloin, kun muilla lääkkeillä ei saavuteta riittävää tehoa. Amiodaroni annetaan hoidon alussa suurina annoksina, jotta riittävät pitoisuudet elimistössä saavutettaisiin nopeasti. Amiodaroni imeytyy hitaasti suun kautta annettuna. Sen hyötyosuus on noin 50% vaihdellen yksilöllisesti välillä 22 - 86%. Annostus ja pitoisuudet plasmassa korreloivat hyvin keskenään vakiintuneen tason aikana. Amiodaroni sitoutuu yli 95%:sti plasman proteiineihin.

Amiodaroni metaboloituu täysin, lopputuotteet poistuvat ulosteeseen. Metaboliitti desetyyliamiodaroni on biologisesti aktiivinen, ja sen pitoisuudet plasmassa saavuttavat pitkäaikaishoidossa lähtöaineen tasot. Amiodaronin puoliintumisajaksi pitkäaikaishoidossa on saatu 13 - 107 vuorokautta. Se on pidentynyt naisilla, iäkkäillä henkilöillä ja uremiassa. Farmakokineettiset yhteisvaikutukset ovat mahdollisia.

Indikaatiot

Amiodaronihoidon seuranta.

Esivalmistelut

Näyte otettava aamulla ennen lääkkeen ottoa.

Menetelmä

Nestekromatografia-massaspektrometria (HPLC-MS/MS).

Tulos valmiina

Viikon kuluessa.

Näyteastia

10 ml geelitön seerumiputki (punainen korkki).

Näyte (minimi)

3 ml seerumia.

Näytteen säilytys

3 vrk jääkaapissa +5 °C, pitempiaikainen -20 °C.

Näytteen lähetys

Ma-pe huoneenlämmössä.

Viitearvot

Terapeuttinen alue:

S-Amiod: 1.0 - 3.9 µmol/l.
S-Desamiod: 0.8 - 4.9 µmol/l.

Tulkinta

Toksisina pidetään yli 5.5 µmol/l pitoisuuksia.

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*01.04.2013 Menetelmä-, tekopaikka- ja viitearvomuutos.