Vaasa, laboratorio-ohjekirja

S -Haloperidoli (3949 S -Halop )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

08.04.2011

Tekopaikka

Synlab Suomi/Ammattilaisneuvonta/020 734 1550.

Yleistä

Haloperidoli on butyrofenonien ryhmään kuuluva neurolepti. Haloperidoli imeytyy hyvin, mutta vaihtelevasti suun kautta annettuna. Sen hyötyosuus on 60 ± 18 %. Huippupitoisuus plasmassa saavutetaan 1.7 ± 3.2 tunnissa. Haloperidoli sitoutuu plasman proteiineihin noin 90 %:sti. Sen jakautumistilavuus on keskimäärin 18 l/kg. Haloperidoli metaboloituu maksassa. Pelkistyneen haloperidolin aktiivisuus on noin 25 % haloperidoliin verrattuna. Pelkistynyt haloperidoli saattaa muuttua takaisin haloperidoliksi. Haloperidolin ja pelkistyneen haloperidolin pitoisuudet seerumissa ovat samaa suuruusluokkaa. Haloperidolin puhdistuma on 11.8 ± 2.9 ml/min/kg. Se on suurentunut lapsilla ja tupakoivilla sekä pienentynyt vanhuksilla. Eliminaatiovaiheen puoliintumisaika on haloperidolilla 18 ± 5 tuntia ja pelkistyneellä inaktiivisella metaboliitilla 67 ± 5 tuntia. Hidas muuttuminen takaisin haloperidoliksi voi selittää joskus mitattuja pitkiä kanta-aineen puoliintumisaikoja. Haloperidolin puoliintumisaika on lapsilla lyhentynyt. Vakiintunut taso saavutetaan yleensä 2-5 vuorokaudessa. Lihakseen annettu haloperidoli vapautuu hitaasti, mikä muuttaa kineettisiä arvoja.

Indikaatiot

Haloperidolihoidon seuranta.

Potilasohje

Näyte otetaan aamulla ennen lääkkeen nauttimista.

Menetelmä

Massaspektrometrinen (LC-MS/MS)

Tekotiheys

2-3 kertaa viikossa.

Tulos valmiina

Viikon kuluessa.

Näyteastia

5 ml seerumiputki (punainen korkki), geeliputki ei sovellu.

Näytteenotto

Näyte on otettava aamulla ennen lääkkeen nauttimista.

Näyte (minimi)

1 ml seerumia.

Näytteen säilytys

7 vrk jääkaapissa +5 °C, pitempiaikainen -20°C.

Näytteen lähetys

Ma-pe huoneenlämmössä.

Viitearvot

Haloperidolin pitoisuudet seerumissa vaihtelevat yksilöllisesti. Haloperidolin pitoisuuden terapeuttisella alueella katsotaan yleensä olevan 3 - 20 µg/l. Toksinen pitoisuus lapsilla yli 10 ug/l. Aikuisilla ekstrapyramidaalioireita esiintyy enemmän pitoisuuden ollessa yli 10 µg/l.

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529