Vaasa, laboratorio-ohjekirja

S -Hydroksikarbatsepiini (10-) (3957 S -OHKarba )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

27.1.2022

Tekopaikka

VITA Laboratorio/ 09 228 800.

Yleistä

Tutkimus sisältää osatutkimuksena okskarbatsepiini-tutkimuksen (S-Okarba, KL 3097).

Okskarbatsepiini (OKarba, esim. Trileptal R) on epilepsialääke, joka rakenteeltaan muistuttaa karbamatsepiinia. Sen teho epilepsian hoidossa on jokseenkin sama kuin karbamatsepiinin, mutta sivuvaikutuksia esiintyy yleensä vähemmän. Okskarbatsepiini vaikuttaa salpaamalla jännitteestä riippuvaista Na+-kanavaa estäen näin liian tiheiden purkausten esiintymisen.

Lääke imeytyy hyvin ja metaboloituu maksassa nopeasti aktiiviseksi metaboliitiksi 10-hydroksikarbatsepiiniksi. Tämän puoliintumisaika on n. 9 - 12 tuntia ja huippupitoisuus saavutetaan 4-8 tunnin kuluessa lääkkeen annosta. Okskarbatsepiinihoidossa tasapainotila saavutetaan noin 2-3 vuorokauden kuluttua hoidon aloittamisesta.

Indikaatiot

Okskarbatsepiinihoidon seuranta.

Menetelmä

Korkeapainenestekromatografia (HPLC).

Tekotiheys

Kerran viikossa.

Näyteastia

5 ml:n geelitön seerumiputki (punainen korkki).

Näytteenotto

Näyte otetaan aamulla ennen lääkkeenottoa.

Näyte (minimi)

1 (0.6) ml seerumia.

Näytteen säilytys

Jääkaapissa 2-3 vrk, pidempiaikainen pakastettuna.

Näytteen lähetys

Ma-to huoneenlämmössä

Viitearvot

Hoitoalue

S -OKarba alle 12 µmol/l

S -OHKarba 20-120 µmol/l

Tulkinta

Okskarbatsepiini on lääkeainemetabolian heikko induktori. Samanaikainen triatsolaamin tai fenobarbitaalin käyttö häiritsevät määritystä.

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*01.01.2015 Tekopaikka- ja viitearvomuutos.
*27.1.2022 Tekopaikka- ja viitearvomuutos.