Vaasan keskussairaala, laboratorio-ohjekirja

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

S -Hydroksitryptamiini (5-) (3959 S -5-HT )

Tarkistettu

09.01.2012

Tekopaikka

Yhtyneet Medix Laboratoriot/(09) 50605433.

Indikaatiot

Karsinoidituumorien diagnostiikka.

Menetelmä

Nestekromatografia.

Tulos valmiina

Viikon kuluessa.

Näyteastia

5 ml seerumiputki (punainen korkki). Plasmaputket eivät sovellu analyysiin.

Näytteenotto

Kylmänäytteenotto.

Näyte (minimi)

2 ml seerumia.

Näytteen säilytys

Pakastettuna -20 °C.

Näytteen lähetys

Ma-pe pakastelähetyksenä.

Viitearvot

350 - 825 nmol/l.

Tulkinta

Malignit karsinoidituumorit tuottavat runsaasti 5-HT:tä ja nostavat sen tasoa veressä. Samoin 5-HIAA:n eritys virtsaan kasvaa. Uusimmissa tutkimuksissa on raportoitu 5-HT:n kohonneita tasoja astmakohtausten yhteydessä. Myös aivoselkäydinnesteen 5-HT-pitoisuuksissa tapahtunee muutoksia psykiatrisilla potilailla.

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529