Vaasan keskussairaala, laboratorio-ohjekirja

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

P -Proteiini S, antigeeni, vapaa (4000 P -PS-AgV )

Tarkistettu

3.10.2014

Tekopaikka

HUSLAB Meilahden sairaalan laboratorio puh. (09) 471 74330, päivystysaikana 72574.

Indikaatiot

Laskimotukostaipumuksen selvittely.

Menetelmä

Fotometrinen, immunokemiallinen.

Tekotiheys

Arkipäivisin (ma-pe).

Tulos valmiina

2 - 3 työpäivän kuluessa.

Näyteastia

2 ml Na-sitraattiputki (vaaleansininen korkki).

Näytteenotto

Huomioi hyytymistutkimusten erikoisvaatimukset, ks. lajittelutyöpisteen Hyytymistutkimusnäytteen käsittelyohje (HUSLAB).

Näyte (minimi)

2x0.6 ml plasmaa (lapset 2x0.6 ml).

Ohje laboratoriolle

Plasma erotetaan ja pakastetaan heti kuten ohjeessa Hyytymistutkimusnäytteen esikäsittelyohje (HUSLAB) kuvataan.

Näytteen säilytys

-20 °C 2 vko, pitempiaikainen -70 °C.

Näytteen lähetys

Pakastelähetys.

Viitearvot
miehet 66 - 150 %
naiset 50 - 137 %
Tulkinta

Proteiini S (PS) on K-vitamiinista riippuva fysiologinen hyytymistapahtuman inhibiittori (proteiini C:n kofaktori), jonka vajaus voi johtaa laskimotukostaipumukseen (ks. 4025 P -Trombot). Toistetusti alentunut PS ilman sekundaarisia syitä, tukostaipumus ja positiivinen sukuanamneesi viittaavat perinnölliseen PS-vajaukseen. PS voi olla alentunut mm. akuutin faasin reaktioissa (lisääntyneen kantajaproteiinin määrä alentaa vapaan proteiini S:n osuutta), äkillisen tukoksen yhteydessä, varfariinihoidon aikana, maksan vajaatoiminnassa ja raskauden aikana sekä vähäisemmässä määrin myös e-pillereiden/hormonikorvaushoidon aikana.

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529