Vaasan keskussairaala, laboratorio-ohjekirja

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

P -von Willebrand-tekijä, antigeeni (4031 P -vWF-Ag )

Tarkistettu

25.4.2017

Tekopaikka

HUSLAB / Meilahden sairaalan laboratorio puh. (09) 471 74330, päivystysaikana 72574.

Indikaatiot

Vuototaipumuksen selvittely, von Willebrandin tauti ja sen tyypitys.

Esivalmistelut

Suositellaan tilattavaksi samaan aikaan myös tutkimus 1097 P -FVIII.

Tulos valmiina

2 - 3 arkipäivän kuluessa.

Näyteastia

2 ml Na-sitraattiputki (vaaleansininen korkki).

Näytteenotto

Huomioi hyytymistutkimusten erikoisvaatimukset, ks. lajittelutyöpisteen Hyytymistutkimusnäytteen käsittelyohje (HUSLAB).

Näyte (minimi)

2x0.6 ml plasmaa (lapset 2x0.6 ml).

Ohje laboratoriolle

Plasma erotetaan ja pakastetaan heti kuten ohjeessa Hyytymistutkimusnäytteen esikäsittelyohje (HUSLAB) kuvataan.

Näytteen säilytys

-20 °C 2 vko, pitempiaikainen -70 °C.

Näytteen lähetys

Pakastelähetys.

Viitearvot

Aikuiset (≥ 18 v): 50 - 190 %

Tulkinta

Von Willebrand -tekijä (VWF) on tärkeä primaarihemostaasin ylläpitäjä. VWF pysäyttää trombosyytit verivirrasta spesifisten reseptorien välityksellä (glykoproteiinit Ib ja IIbIIIa) ja kiinnittää trombosyytit verisuonivaurion seurauksena paljastuneeseen kollageeniin. VWF toimii myös FVIII-kantajaproteiinina ja suojaa sitä inaktivaatiolta. Von Willebrandin taudissa VWF:n määrä ja/tai aktiivisuus on alentunut, mikä johtaa vuototaipumukseen. Tutkimuksessa määritetään VWF:n pitoisuus (VWF:Ag).

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*25.4.2017 Uusi viitealue.