Vaasa, laboratorio-ohjekirja

B -Apolipoproteiini E, DNA-tutkimus (4092 B -ApoE-D )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

15.11.2018

Tekopaikka

Synlab Suomi/Ammattilaisneuvonta/020 734 1550.

Yleistä

Apolipoproteiini E -geeni, ApoE sijaitsee kromosomissa 19q13.2. Geenin kodoneissa 112 ja 158 esiintyy normaalia nukleotidivaihtelua (polymorfismia), minkä seurauksena aminohappo näissä kohdissa on joko kysteiini tai arginiini. Aminohaposta riippuen erotetaan kolme alleelia: E2, E3 ja E4, joista muodostuu kuutta erilaista genotyyppiä: E2/E2, E2/E3, E2/E4, E3/E3, E3/E4, E4/E4. E2-alleelissa molemmissa kohdissa on kysteiini, E3-alleelissa 112. aminohappo on kysteiini ja 158. aminohappo on arginiini ja E4-alleelissa molemmissa kohdissa on arginiini. E3-alleeli on väestössä yleisin ns. normaalialleeli; se esiintyy yli 70 %:lla ihmisistä joko homo- tai heterotsygoottisena. E4-alleelia (homo- tai heterotsygoottisena) esiintyy viidesosalla suomalaisista, mikä on selvästi enemmän kuin muissa väestöissä. Vastaavasti E2-alleeli on Suomessa harvinaisempi kuin muualla maailmassa.

E4-alleeliin liittyy tehokas kolesterolin imeytyminen suolistosta, jolloin veren kokonais- ja LDL-kolesterolitasot nousevat, mikä altistaa sepelvaltimotaudille. ApoE-genotyypityksen tavoitteena on ensisijaisesti löytää ne E4-alleelin omaavat henkilöt, joiden sairastumisriskiä voidaan alentaa vähärasvaisella ja/tai vähän kolesterolia sisältävällä ruokavaliolla.

E4-alleeli on myös Alzheimerin taudin yksi geneettinen riskitekijä. Koska E4-alleelin omaavista henkilöistä kuitenkin vain pieni osa sairastuu Alzheimerin tautiin, genotyypitystä ei suositella terveiden henkilöiden sairastumisriskin ennakoimiseen. Sen sijaan dementiaoireisten potilaiden selvittelyssä DNA-tutkimusta voidaan käyttää muiden diagnostisten menetelmien tukena.

Harvinaisen E2/E2-genotyypin omaavilla henkilöillä on riski sairastua vaikeaan tyypin III hyperlipoproteinemiaan.

Indikaatiot

Sepelvaltimotaudin ja Alzheimerin taudin etiologian selvittäminen.

Menetelmä

PCR-monistus + digestio + geelielektroforeesi.

Tekotiheys

Kerran kahdessa viikossa.

Näyteastia

3 ml EDTA-putki (liila korkki).

Näyte (minimi)

3 ml (1 ml) EDTA-verta.

Näytteen säilytys

Huoneenlämmössä. Perjantaina otetut näytteet säilytetään viikonlopun yli jääkaapissa.

Näytteen lähetys

Ma - to huoneenlämmössä.

Viitearvot

Lausunto

Tulkinta

Lausunnossa ilmoitetaan tutkittavan genotyyppi.

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*15.11.2018 Tekopaikkamuutos.