Vaasa, laboratorio-ohjekirja

B -Fragiili-X, DNA tutkimus (4112 B -FraX-D )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

5.11.2018

Tekopaikka

TYKS Laboratoriotoimialue/ Lääketieteellinen genetiikka/(02) 313 7475.

Yleistä

Fragiili X -oireyhtymä on yleisin perinnöllinen kehitysvammaisuuden syy. Se periytyy X-kromosomissa semidominantisti. Oireyhtymä on yleisempi pojilla, ja klassiseen oirekuvaan kuuluvat mm. puheenkehityksen viive, kehitysvammaisuus ja dysmorfiset kasvonpiirteet (pitkänomaiset kasvot, korkea otsa, isot korvat) sekä miehillä makro-orkidismi. Fragiili X -täysmutaatiota kantavista naisista noin 60 %:lla havaitaan jonkinasteista kehitys-vammaisuutta, jonka aste vaihtelee lievästä keskivaikeaan. Esimutaation kantajanaisilla on kohonnut riski ennenaikaiseen ovarioinsuffisienssiin (POF). Taudin taustalla on Xq27.3-alueella sijaitsevan FMR1-geenin CGG-toistojaksoalueen laajenema, joka aikaansaa geenin metyloitumisen ja inaktivoitumisen. Toistojaksomutaation lisäksi myös FMR1-geenin pistemutaatiot ja deleetiot voivat johtaa fragiili X -oireyhtymään, joskin nämä mutaatiotyypit ovat harvinaisia. Normaalisti CGG-toistojaksoja on 6-50. Fragiili X -esimutaation kantajilla toistojaksoja on 59a013200. Tautia aiheuttava täysmutaatio on yli 200 toistojaksoa ja siihen liittyy yleensä geenin ääripään metyloituminen. (EMQN, Best Practice Guidelines). Joillakin potilailla on samanaikaisesti osoitettavissa sekä esimutaatio että täysmutaatio (ns. mosaikismi).

Indikaatiot

Kliininen epäily fra(X)-oireyhtymästä. Kantaja- ja sikiötutkimukset perheissä, joissa esiintyy fragiili X a013oireyhtymää tai on todettu FMR1-geenin esi- tai täysmutaatio.

Esivalmistelut

Näyte suositellaan otettavaksi maanantaista torstaihin klo 14 mennessä, ei arkipyhää edeltävänä päivänä.

Menetelmä

Tutkimus tehdään kaupallisilla IVD/CE merkityillä kiteillä (AmplideX FMR1 PCR ja mPCR kitit, Asuragen). Asuragenin Fragiili X -taudin diagnostinen testi on kahdesta kitistä muodostuva: ensisijainen kitti on AmplidexR FMR1 PCR Kit, jolla normaalialueen ja esimutaatioalueen alleelit saadaan monistettua ja niiden koot voidaan määrittää 200 CGG-toistoon saakka. Menetelmällä voidaan havaita myös täysmutaatiot (yli 200 CGG-toistoa), mutta täysmutaation tarkkaa kokoa ei tällä menetelmällä voida määrittää. Jos potilaalla havaitaan täysmutaatio, tehdään jatkotutkimuksena AmplidexR FMR1 mPCR, jolla voidaan määrittää täysmutaation metylaatiostatus.

Tulos valmiina

3-6 viikkoa, kiireellisenä 5-8 työpäivää.

Näyteastia

6 ml EDTA-vakuumiputki.

Näyte (minimi)

6 ml (3 ml) EDTA-verta.

Näytteen säilytys

2-3 vrk huoneenlämmössä.

Näytteen lähetys

Ma-to huoneenlämmössä postin pikapakettina.

Tulkinta

FMR1-geenin täysmutaatio sopii fragiili X -oireyhtymään. Normaali tulos ei välttämättä poissulje fragiili X -oireyhtymää, koska taudin taustalta on kuvattu myös pistemutaatioita ja deleetioita.

Yhteyshenkilöt

TYKS: Sairaalageneetikot (02) 313 9156, (02) 313 7475. Vaasan KS: Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*5.11.2018 Tekopaikkamutos.