Vaasa, laboratorio-ohjekirja

P -Fibriinin D-dimeerit (4113 P -FiDD )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

31.1.2022

Tekopaikka

Fimlab Laboratoriot Oy, Vaasan laboratorio/ (06) 213 2519, Pietarsaaren laboratorio/ (06) 786 2260, linkki ohjekirjasivulle.

Esivalmistelut

Mikäli kyseessä on DIK-epäily, näytteestä on ilmoitettava laboratorioon puhelimitse.

DIK-epäilyssä plasma erotetaan mahdollisimman pian näytteenoton jälkeen ja näyte analysoidaan välittömästi.

Tekotiheys

Päivittäin. Päivystystutkimus

Näyteastia

Li-hepariini geeliputki 5/3 ml.

Näytteen lähetys

Sentrifugoimaton näyte voidaan lähettää huoneenlämmössä, mikäli se on perillä saman päivän aikana. Eroteltu plasma säilyy noin 8 tuntia huoneenlämmössä ja 4 päivää jääkaapissa.

Viitearvot

Alle 0.5 mg/l

Tulokset ilmoitetaan kansainvälisesti käytössä olevina FEU-yksikköinä (fibrinogen equivalent unit, D-dimeeri muodostuu kahdesta fibriinistä).

Yhteyshenkilöt

Vaasan laboratoriossa sairaalakemisti Anne Hänninen puh. 041 7306712, Pietarsaaren laboratoriossa kemisti Diana Kujala p. 041 730 359

Muutokset

*31.3.2020 Analyysilaitteet ja reagenssit muuttuvat.
*26.4.2021 Näytteen säilytys päivitetty. Kohta "Häriötekijät" lisätty.
*1.10.2021 Päivitetty häiriötekijät.
*31.1.2022 Analysointilaitteiden ja näytemuodon muutos. Lähetysohjeen päivitys.