Vaasan keskussairaala, laboratorio-ohjekirja

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

P -Fibriinin D-dimeerit (4113 P -FiDD )

Tarkistettu

31.3.2020

1.11.2018

Tekopaikka

Vaasan KS/Hematologian laboratorio/(06) 213 2517

Yleistä

D-dimeerit ovat plasmiinin vaikutuksesta syntyviä fibriinin hajoamisen lopputuotteita. Normaali plasma ei sisällä D-dimeerejä mitattavassa määrin. Analyysi heijastaa sekä trombiinin että plasmiinin aktiivisuutta. Fibriinihyytymän syntyminen aktivoi fibrinolyyttisen systeemin, jonka keskeinen entsyymi on plasmiini. Plasmiini pilkkoo fibriinihyytymän fibriiniä, jolloin siitä vapautuu D-dimeeri-niminen fragmentti, joka on siis peräisin polymerisoituneesta fibriinisäikeestä. Testi mittaa spesifisesti D-dimeeriä, mutta ei muita hajoamistuotteita.

Indikaatiot

DIK-syndrooman, laskimotromboosien ja keuhkoembolioiden diagnostiikka.Suonensisäisen hyytymisen selvittäminen. Tärkein käyttöalue on syvän laskimotromboosin pois sulkeminen: kun tulos on negatiivinen, potilaalla ei hyvin todennäköisesti esiinny syvää laskimotromboosia. Positiivinen tulos ei ole tromboosille spesifinen, varmistavat tutkimukset ovat tarpeen.

Menetelmä

Immunologinen turbidometrinen fotometrinen menetelmä.. Reagenssina Innovance D-Dimer. Eri menetelmät eivät ole vertailukelpoisia keskenään.

Tekotiheys

Päivittäin. Päivystystutkimus.

Tulos valmiina

Saman päivän kuluessa. Kiireellinen näyte on valmis 2 tunnin kuluessa näytteen saapumisesta laboratorioon. Mikäli DIK-epäily, näytteestä on ilmoitettava laboratorioon (puh. 2520).

Näyteastia

AIKUISET: 1.8 ml verta sitraattiputkeen, jossa on 0.3 ml 3.2 % Na- sitraattia. (vaaleansininen korkki). Tutkimukseen riittää 0.5 ml sitraattiplasmaa.

LAPSET: Mikroputki 0.5 ml laskimoverta putkeen, jossa on 3.2% Na- sitraattiliuos. Mikroputki on Vacutest Kima. HUOM! Yksi putki riittää vain yhteen tutkimukseen.

Näytteenotto

Näyte otetaan lyhyen staasin pidon jälkeen ja näyte tulee saada ensi yrittämällä. Näyteputki ei saa olla vajaa. Avotekniikalla otettaessa on ehdotonta, että näyte otetaan putken merkkiviivaan saakka. Plasma erotetaan mahdollisimman pian näytteenoton jälkeen ja näyte analysoidaan välittömästi, mikäli kyseessä on DIK-epäily.

Näytteen säilytys

Kokoverinäyte säilyy 4 tuntia huoneenlämmössä. Plasmanäyte säilyy huoneenlämmössä 8 tuntia, jääkaapissa 24 h, muutoin pakastettuna. Pakastettu näyte sulatetaan ennen analysointia 37 ºC:ssa.

Näytteen lähetys

Lähetys kylmälähetyksenä plasmana, jos perillä samana päivänä. Muutoin plasma pakastetaan ja lähetetään pakastettuna. Näyte ei saa sulaa matkalla.

Viitearvot

alle 0.5 mg/l

Tulostus fibrinogeeniekvivalentteina/l, eli FEU/l. Suuremmilla pitoisuuksilla (> 0.5 mg/l) tulostaso voi olla aiempaa huomattavasti korkeampi.

Tulkinta

Fibriinin hajoamistuotteita on osoitettavissa tilanteissa, joissa hyytymisaktivaatio ja fibrinolyysi ovat kiihtyneet, esim. laskimotukosten ja laaja-alaisten valtimotukosten yhteydessä, vaikeassa infektiossa/inflammaatiossa, maligniteettien yhteydessä, eräissä mikroangiopatioissa, kuten yleistyneessä intravaskulaarisessa koagulaatiossa (DIK) ja pre-eklampsiassa sekä traumojen, leikkauksien ja merkittävien verenvuotojen (esim. SAV) yhteydessä. Vaikeassa maksan vajaatoiminnassa D-dimeerin eliminaatio on hidastunut. Raskauden aikana D-dimeeripitoisuus usein nousee.

D-dimeerimääritys on varsin herkkä laskimotukoksen ja keuhkoembolian poissuljennassa potilailla, joilla tukoksen ennakkotodennäköisyys on pieni tai keskisuuri: normaalialueella oleva tulos poissulkee tuoreen tromboosin n. 95% todennäköisyydellä. Toisaalta vain noin puolelta potilaista, joilla on koholla oleva D-dimeeripitoisuus, voidaan kuvantamismenetelmällä osoittaa tukos. Tiloissa, joihin liittyy vaikea-asteinen fibrinolyyttisen järjestelmän vajaus, ei D-dimeeriä välttämättä muodostu tukoksen yhteydessä.

D-dimeerimääritystä voidaan käyttää myös tukospotilaiden hoitovasteen seurannassa ja tukoksen uusiutumisriskin arvioinnissa. Ikääntyminen nostaa D-dimeeripitoisuutta. Antikoagulaatiohoidon lopettamisen jälkeen koholle jäävä D-dimeeripitoisuus voi merkitä tulevaa uutta tromboottista komplikaatiota. Endogeeniset vasta-aineet (reumafaktori, heterofiiliset vasta-aineet ja eläinten vasta-aineet) voivat aiheuttaa väärän positiivisen tuloksen.

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*31.3.2020 Analyysilaitteet ja reagenssit muuttuvat.
*16.11.2017 Päivitetty näytteen säilytys.
*17.1.2011 näyteastiamuutos (sitraattiputki)
*
*1.11.2018 Lisätty lasten näytteenottotiedot ja tarkennettu näytteen säilyvyysaikoja.