Vaasan keskussairaala, laboratorio-ohjekirja

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

S -Gangliosidi Gm1, vasta-aineet (4116 S -GangAb )

Tarkistettu

8.7.2015

Tekopaikka

HUSLAB/ Immunologian osasto/(09) 471 73220.

Lähete

HUSLAB/Immunologiset tutkimukset.

Yleistä

Osatutkimukset:

4397 S -GangAbG Gangliosidi Gm1, IgG vasta-aineet
4398 S -GangAbM Gangliosidi Gm1, IgM vasta-aineet
Indikaatiot

Guillain-Barrén syndrooman ja demyelinoivien polyneuropatioiden diagnostiikka.

Menetelmä

Entsyymi-immunologinen. Antigeenina Gm1-gangliosidi. Vastaus annetaan % (prosentti)-yksikköinä.

Tulos valmiina

Kahden viikon kuluessa.

Näyteastia

4 ml seerumigeeliputki.

Näyte (minimi)

0.5 ml seerumia.

Näytteen säilytys

7 vrk jääkaapissa +5°C, pitempiaikainen pakastettuna -20°C.

Näytteen lähetys

Ma - To huoneenlämmössä.

Viitearvot

IgG ja IGM:

Normaali alle 30 %
Raja-arvoisesti koholla 30 - 50 %
Koholla 50 - 100 %
Vahvasti koholla yli 100 %
Tulkinta

IgM-luokan Gm1-vasta-aineita tavataan motorisissa neuropatioissa, multifokaalisissa motorisissa neuropatioissa ja sensorismotorisissa neuropatioissa. IgG-luokan Gm 1-vasta-aineita tavataan GuillaIn-Barrén syndroomassa n. 30%:lla potilaista, varsinkin Campylobacter jejuni -infektioon liittyvän akuutin aksonaalisen polyneuropatian yhteydessä. Vasta-ainetitterit korreloivat taudin aktiviteettiin.

Yhteyshenkilöt

Mikrobiologi Roosa Savolainen p. 041 730 3503, ylilääkäri Suvi-Sirkku Kaukoranta p. (06) 213 2840.

Muutokset

*8.7.2015 Näyteastian päivitys.