Vaasa, laboratorio-ohjekirja

fS-Lipoproteiini(a) (4144 fS-Lipo(a) )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

19.11.2018

Tekopaikka

Vita Laboratoriot Oy/ puh. 09 228 800.

Indikaatiot

Osana perusteellista sydän- ja verisuonitaudin sekä ateroskleroosin ja tromboosin riskin arviota. Lisätutkimus familiaarista hyperkolesterolemia sairastavilla potilailla.

Esivalmistelut

Paasto 10 tuntia yli yön.

Menetelmä

Immunoturbidimetrinen.

Tulos valmiina

Viikon kuluessa.

Näyteastia

5 ml seerumiputki (punainen korkki).

Näyte (minimi)

1 ml paastoseerumia.

Näytteen säilytys

Säilytys 2-3 vrk jääkaapissa +5 °C, pidempiaikaisesti pakastettuna -20 °C.

Näytteen lähetys

Ma - to huoneenlämmössä.

Viitearvot

Alle 250 mg/l

Tulkinta

Lipoproteiini (a) koostuu normaalista LDL-lipoproteiinipartikkelista, jonka apolipoproteiini B-osaan on kiinnittynyt ylimääräinen proteiini Apo(a). Se on rakenteellisesti sukua plasminogeenille ja voi olla yhdistävä tekijä ateroskleroosin ja tromboosin välillä. Kirjallisuuden mukaan n. 5-10% angiografisesti todettua koronaaritautia sairastavista potilaista omaa kohonneen Lp(a)-pitoisuuden. Pitoisuus yli 250 mg/l viittaa lisääntyneeseen koronaaritaudin riskiin varsinkin, jos samalla potilaalla on kohonnut LDL-kolesterolin pitoisuus. fS-Lipo(a):n mediaanit suomalaisessa aineistossa ovat miehille 86 mg/l ja naisilla 85 mg/l.

Yhteyshenkilöt

Sairaalakemisti Anne Hänninen puh. 041 730 6712

Muutokset

*1.3.2013 Tekopaikka- ja viitarvomuutos.
*19.11.2018 Menetelmä- ja säilytystietojen päivitys.