Vaasa, laboratorio-ohjekirja

dU-Sitraatti, vuorokausivirtsa (4166 dU-Sitraat )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

18.10.2017

Tekopaikka

Vita Laboratorio/puh. 09 228 800.

Indikaatiot

Virtsakivitaudin selvittely.

Potilasohje

Tutkimukseen liittyvät potilasohjeet löytyvät Vaasan keskussairaalan internetsivuilta nimikkeillä Vuorokausivirtsan keräys tai Dygnsurinsamling. Keräysastiaan liimattava tarra tilataan laboratoriosta.

Menetelmä

Fotometrinen.

Tulos valmiina

Viikon kuluessa.

Näyteastia

2.5 l keräysastia. Keräysastiat tilataan keskusvarastosta, poliklinikkapotilaat hakevat näytteenottoyksiköistä.

Näytteenotto

Astia säilytetään keräyksen ajan kylmässä. Keräyksen päätyttyä keräysastia toimitetaan laboratorioon.

Näyte (minimi)

10 ml hyvin seloitettua vuorokausivirtsaa, ks. Ohje laboratoriolle.

Ohje laboratoriolle

Vuorokausivirtsa sekoitetaan, tilavuus mitataan ja otetaan 10 ml lähetysputkeen. Virtsamäärä (ml) kirjoitetaan Efficaan seuraavasti: Potilaan tulokset – Käynti - Lisätiedot. HUOM! Vain numeroita.

Näytteen säilytys

Jääkaapissa +5 °C max 5 vrk, pidempiaikainen pakastettuna.

Näytteen lähetys

Kylmä- tai pakastelähetys.

Viitearvot

1.6 - 4.5 mmol/vuorokausi

Tulkinta

Sitraatti inhiboi kalsiumsuolojen kiteytymistä ja sen määritys voi olla aiheellinen virtsakivitaudin tutkimisessa.

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*18.10.2017 Uusi tutkimus.