Vaasa, laboratorio-ohjekirja

S -Sitalopraami (4258 S -Sital )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

20.06.2017

Tekopaikka

Synlab Suomi/Ammattilaisneuvonta/020 734 1550.

Yleistä

Sitalopraami on masennuslääke, joka estää selektiivisesti serotoniinin takaisinottoa hermonpäätteisiin. Sitalopraami imeytyy suun kautta annettuna nopeasti, ja hyötyosuus on 80 ± 13 %. Huippupitoisuus seerumissa saavutetaan 4-5 tunnissa. Sitalopraamin jakautumistilavuus on 12.3 ± 2.3 l/kg. Se sitoutuu plasman proteiineihin noin 80 %:sesti, essitalopraami 56 %:sesti. Eliminaatiovaiheen puoliintumisaika on keskimäärin 33 (23-75) tuntia, essitalopraamilla keskimäärin 22 tuntia. Sitalopraamin puhdistuma on 4.3 ± 1.2 ja essitalopraamin 8.8 ± 3.2 ml/min/kg. Vanhuksilla eliminaatio yleensä hidastuu, ja pitoisuudet seerumissa voivat suurentua jopa nelinkertaisiksi. Myös maksasairauksissa eliminaatio huonontuu. Vakiintunut taso saavutetaan viikossa.

Päämetaboliitti on desmetyylisitalopraami, joka on neljä kertaa heikompi serotoniinin takaisinoton estäjä kuin sitalopraami. Kaksi muutakin metaboliittia on heikosti aktiivisia. Eritys tapahtuu virtsaan (noin 10 % muuttumatta) ja ulosteeseen.

Esivalmistelut

Näyte on otettava aamulla ennen seuravaa lääkitystä.

Menetelmä

Nestekromatografia-massaspektrometria (LC-MS/MS).

Tekotiheys

Kolme kertaa viikossa.

Tulos valmiina

Noin viikon kuluessa.

Näyteastia

3 ml:n seerumiputki, ei geeliä.

Näyte (minimi)

0.5 ml seerumia.

Näytteen säilytys

Jääkaapissa +5 °C.

Näytteen lähetys

Ma - pe huoneenlämmössä.

Viitearvot

Hoitoalue sitalopraamia käytettäessä 150 - 340 nmol/l ja essitalopraamia käytettäessä 50 - 250 nmol/l.

Essitalopraami on sitalopraamin S-enantiomeeri. Jos potilaan käyttämä valmiste sisältää pelkästään essitalopraamia, niin vastaus on essitalopraamina.

Viitearvomuutos 20.6.2017. Aiemmin hoitoalueena pidettiin sitalopraamia käytettäessä 120 - 600 nmol/l (40 - 200 µg/l) ja essitalopraamia käytettäessä 60 - 200 nmol/l (20 - 70 µg/l).

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*20.6.2017 Tekopaikka-, menetelmä- ja viitearvomuutos. Osatutkimus S -Desmetyylisitalopraami (S -DeSital) jää pois käytöstä.