Vaasa, laboratorio-ohjekirja

S -Alkoholit (4285 S -Alko )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

01.12.2017

Tekopaikka

Fimlab oy. Taksiosoite: Finn-Medi Delta/Biokatu 4/C-porras/3. kerros/33521 Tampere. Ilmoitus puh. (03) 3117 6536.

Lähete

Fimlab oy, päivystyslähete. Koska kaikki vastaukset soitetaan, lähetteeseen merkataan selvästi soittopyyntö ja puhelinnumero, mihin soitetaan.

Esivalmistelut

Jos halutaan tulos mahdollisimman nopeasti, on se tilattava kiirellisenä, ja muistutukseksi siitä tulee tutkimuksen tilauksen yhteydessä huomautus "Tilaa kiirell.=taksi T:reelle". Tällöin näyte lähetetään taksilla Tampereelle. Ilmoita myös heti laboratorioon puh. 2520 tai 6520 tulevasta näytteestä. Jos tutkimusta ei tilata kiirellisenä, kuljetus tapahtuu matkahuollon kautta ja tulos saadaan 1-2 päivän kuluessa.

Menetelmä

Kaasukromatografia.

Tulos valmiina

Kiireellinen näyte: Kuljetus taksilla Fimlabiin kestää n. 3 tuntia ja itse analyysi n. 1-2 tuntia.

Ei-kiireellinen näyte: Seuraavana päivänä tai myöhemmin.

Vastaukset soitetaan. Päivystysaikana tehdyt vastaukset syötetään Fimlabissa atk:lle seuraavana arkipäivänä, muut heti analysoinnin jälkeen.

Näyteastia

5/4 ml seerumiputki tai seerumigeeliputki.

Näytteenotto

Ihon puhdistusaine ei saa sisältää tässä tutkimuksessa mitattavia yhdisteitä.

Näyte (minimi)

1-2 ml seerumia.

Näytteen säilytys

3 vrk jääkaapissa +5 C°.

Näytteen lähetys

Laboratorio lähettää kiireelliset näytteet taksilla (ks. lähetysohje) Tampereelle ja ilmoittaa puhelimitse Fimlabiin, että näyte on tulossa, puh. (03) 3117 6536.

Muissa tapauksissa lähetetään näyte ma - pe kylmälähetyksenä postitse.

Viitearvot

0 mmol/l

Huom! Vaikka veressä on etanolia, etyleeniglykolia, isopropanolia tai metanolia, tulokseen ei tule tähti(*)- merkintää eikä tulos tule viitearvoista poikkeavien tuloslistalle 4.10.2004 alkaen. Syynä siihen on Fimlabin vastaustapa VKS:n ja Fimlabin välisessä sähköisessä tiedonsiirrossa.

Tulkinta

Veressä ei fysiologisesti ole metanolia, etanolia, isopropanolia tai etyleeniglykolia.

Muunnoskertoimet SI-yksiköihin:

1 promille

= 1000 mg/l

= 21.7 mmol/l Etanolia

= 16.1 mmol/l Etyleeniglykolia

= 16.7 mmol/l Isopropanolia

= 31.2 mmol/l Metanolia

Tutkimus tehdään, jos epäillään alkoholimyrkytystä. Jos määritykset tehdään virtsasta tai mahanesteestä, myrkytyksen vakavuuden arviointi on vaikeaa.

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*Kiireelliset näytteet tilattava myös kiireellisenä.
*1.12.2017 Näyte-, näytteenotto- ja näyteastiamuutos.