Vaasa, laboratorio-ohjekirja

S -Lamotrigiini (4328 S -Lamotri )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

12.10.2021

Tekopaikka

HUSLAB/(09) 471 72840.

Yleistä

Lamotrigiini on fenyylitriatsiinijohdoksiin kuuluva epilepsialääke, jonka vaikutusmekanismi on kiihottavien aminohappojen, varsinkin glutamiinihapon, vapautumisen esto.

Lamotrigiini imeytyy suun kautta annettuna hyvin, ja sen hyötyosuus on keskimäärin 98 %. Sen huippupitoisuus plasmassa saavutetaan 2.2 ± 1.2 tunnissa. Se sitoutuu plasman proteiineihin 55 %:sti. Jakautumistila on pieni (0.87 ± 1.2 l/kg). Puoliintumisaika vaihtelee välillä 24-35 tuntia. Valproaatti lisää puoliintumisajan jopa 70 tuntiin. Sen sijaan karbamatsepiini, fenytoiini, primidoni ja fenobarbitaali vähentävät puoliintumisajan noin 15 tuntiin. Lamotrigiini metaboloituu maksassa N-glukuronidiksi, jona lääke erittyy virtsaan 65 %:sti. Muuttumattomana virtsaan erittyy noin 10 %.

Lamotrigiini ei vaikuttane merkittävästi muiden epilepsialääkkeiden kinetiikkaan. Maksan toiminnan selvä heikkeneminen pienentää puhdistumaa.

Indikaatiot

Lamotrigiinihoidon seuranta.

Esivalmistelut

Näyte otetaan aamulla ennen seuraavaa lääkeannosta.

Menetelmä

Immunokemiallinen.

Tekotiheys

Päivittäin.

Tulos valmiina

2-3 vuorokauden kuluessa.

Näyteastia

5 ml seerumiputki (punainen korkki), ei geeliä.

Näyte (minimi)

1 ml (0.5 ml) seerumia.

Näytteen säilytys

5 vrk huoneenlämmössä, pitempiaikaisesti pakastettuna.

Näytteen lähetys

Ma-pe huoneenlämpöisenä.

Viitearvot

Lamotrigiinille ei ole määritelty selkeää terapeuttista aluetta. Annoksesta riippuen pitoisuudet vaihtelevat välillä 8-40 µmol/l (2-10 mg/l). Yhdistelmähoidoissa muiden epilepsialääkkeiden kanssa optimaalinen pitoisuusalue on matalampi. 1 mg/l = 0.256 µmol/l.

Tulkinta

Useimmat tutkimukset viittaavat siihen, ettei lamotrigiinille ole olemassa varsinaista terapeuttista aluetta. Suuntaa antavaksi terapeuttiseksi alueeksi voidaan antaa 8 – 40 µmol/l (2 – 10 mg/l). Jos lamotrigiiniä käytetään yhdessä toisen epilepsialääkkeen kanssa, optimaalinen seerumipitoisuus on matalampi kuin monoterapiassa. Haittavaikutusten riski kasvaa pitoisuuden ylittäessä 40 µmol/l (10 mg/l).

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*01.05.2017 Tekopaikka-, menetelmä- ja viitearvomuutos.
*12.10.2021 Menetelmämuutos, ei vaikuta tulostasoon.