Vaasan keskussairaala, laboratorio-ohjekirja

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

S -Lamotrigiini (4328 S -Lamotri )

Tarkistettu

01.05.2017

Tekopaikka

HUSLAB/(09) 471 72840.

Yleistä

Lamotrigiini on fenyylitriatsiinijohdoksiin kuuluva epilepsialääke, jonka vaikutusmekanismi on kiihottavien aminohappojen, varsinkin glutamiinihapon, vapautumisen esto.

Lamotrigiini imeytyy suun kautta annettuna hyvin, ja sen hyötyosuus on keskimäärin 98 %. Sen huippupitoisuus plasmassa saavutetaan 2.2 ± 1.2 tunnissa. Se sitoutuu plasman proteiineihin 55 %:sti. Jakautumistila on pieni (0.87 ± 1.2 l/kg). Puoliintumisaika vaihtelee välillä 24-35 tuntia. Valproaatti lisää puoliintumisajan jopa 70 tuntiin. Sen sijaan karbamatsepiini, fenytoiini, primidoni ja fenobarbitaali vähentävät puoliintumisajan noin 15 tuntiin. Lamotrigiini metaboloituu maksassa N-glukuronidiksi, jona lääke erittyy virtsaan 65 %:sti. Muuttumattomana virtsaan erittyy noin 10 %.

Lamotrigiini ei vaikuttane merkittävästi muiden epilepsialääkkeiden kinetiikkaan. Maksan toiminnan selvä heikkeneminen pienentää puhdistumaa.

Indikaatiot

Lamotrigiinihoidon seuranta.

Esivalmistelut

Näyte otetaan aamulla ennen seuraavaa lääkeannosta.

Menetelmä

Nestekromatografia (HPLC).

Tekotiheys

Kerran viikossa tiistaisin.

Tulos valmiina

Viikon kuluessa.

Näyteastia

5 ml seerumiputki (punainen korkki), ei geeliä.

Näyte (minimi)

1 ml (0.5 ml) seerumia.

Näytteen säilytys

5 vrk huoneenlämmössä, pitempiaikaisesti pakastettuna.

Näytteen lähetys

Ma-pe huoneenlämpöisenä.

Viitearvot

Lamotrigiinille ei ole määritelty selkeää terapeuttista aluetta. Annoksesta riippuen pitoisuudet vaihtelevat välillä 8-40 µmol/l (2-10 mg/l). Yhdistelmähoidoissa muiden epilepsialääkkeiden kanssa optimaalinen pitoisuusalue on matalampi. 1 mg/l = 0.256 µmol/l.

Tulkinta

Useimmat tutkimukset viittaavat siihen, ettei lamotrigiinille ole olemassa varsinaista terapeuttista aluetta. Suuntaa antavaksi terapeuttiseksi alueeksi voidaan antaa 8 – 40 µmol/l (2 – 10 mg/l). Jos lamotrigiiniä käytetään yhdessä toisen epilepsialääkkeen kanssa, optimaalinen seerumipitoisuus on matalampi kuin monoterapiassa. Haittavaikutusten riski kasvaa pitoisuuden ylittäessä 40 µmol/l (10 mg/l).

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*01.05.2017 Tekopaikka-, menetelmä- ja viitearvomuutos.