Vaasa, laboratorio-ohjekirja

__-Staphylococcus aureus, metisilliiniresist. (4358 __-MRSAVi )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

31.05.2012

Tekopaikka

Vaasan KS/Kl. mikrobiologian laboratorio/(06) 2132842

Indikaatiot

Metisilliiniresistentin Staphylococcus aureus (MRSA) bakteerin kolonisaation selvittäminen potilailta, jotka siirtyvät yliopistosairaaloista tai muista hoitoyksiköistä, joissa tiedetään / epäillään tavatun MRSA-tapauksia. Paikalliset MRSA-epidemiat.

Esivalmistelut

Tarkempi näytteenotto-ohjeistus sekä TYKS:iin suunniteltujen potilassiirtojen näytteenotto-ohjeistus ks. Vaasan keskussairaalan hygieniatoimikunnan ohje MRSA-näytteiden ottamisesta.

Menetelmä

Erikoisviljely selektiiviselle elatusainealustalle. Näytteistä etsitään S. aureus -kantoja, joiden herkkyys oksasilliinille on alentunut. Uudet löydökset varmistetaan mecA-geenin (resistenssigeenin) ja S. aureus -spesifisen geenin PCR-menetelmällä. Kaikille oksasilliiniherkkyydeltään alentuneille S. aureus -kannoille tehdään myös laaja antibioottiherkkyysmääritys.

Tekotiheys

Ma - su.

Tulos valmiina

Negatiivinen vastaus valmis 2 vrk:n ja positiivinen 1-2 vrk:n kuluttua näytteen saapumisesta laboratorioon. Eristetyt MRSA-kannat lähetetään tarkempaan epidemiologiseen tutkimukseen referenssilaboratorioon.

Näyteastia

Bakteerikuljetustikku tai steriili korkillinen astia.

Näytteenotto

Haava, iho-, limakalvo- ja muut mahdolliset näytteet otetaan bakteerikuljetustikkuun. HUOM! Haavaa ei saa puhdistaa ennen MRSA-näytteenottoa. Mikäli otetaan myös Pu -BaktVi1 tai Pu -BaktVi2 samanaikaisesti, niin silloin on haava puhdistettava ja näyte otetaan uudella näytetikulla. Juoksevassa muodossa olevat näytteet otetaan steriiliin, korkilliseen astiaan

Viitearvot

Negatiivinen

Tulkinta

Positiivinen tulos on merkitsevä.

Yhteyshenkilöt

Sairaalamikrobiologi Roosa Jämsén p. 041 730 3503, ylilääkäri Suvi-Sirkku Kaukoranta p. 041 730 3918.