Vaasa, laboratorio-ohjekirja

__-Enterovirus, nukleiinihapon os. (kval) (4392 __-EvirNhO )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

12.1.2021

Tekopaikka

Fimlab Laboratoriot Oy/Tampereen toimipiste/Molekyylilaboratorio, puh. 03 311 76151.

Yleistä

Enterovirukset jaetaan yli 60:een serotyyppiin. Ne ovat keskushermostohakuisia ja yleisimpiä meningiittien aiheuttajia maassamme. Muita enterovirusten aiheuttamia tauteja ovat myokardiitit ja vastasyntyneiden yleisinfektiot.

Indikaatiot

Enteroviruksen osoitus likvorista, seerumista, ulosteesta ja NPS-näytteistä. PCR-menetelmä on perinteisiä virusviljely- tai vasta-ainetutkimuksia selvästi herkempi ja nopeampi. Siksi se on ensisijainen menetelmä enterovirusten osoittamiseksi selkäydinnestenäytteestä meningiitti- tai enkefaliittiepäilyissä. PCR on myös käyttökelpoinen enterovirusten osoittamiseksi seerumi- ja nenänielu (NPS) -näytteistä.

Menetelmä

RT-PCR. Tunnistus spesifisillä koettimilla. Menetelmä ei erottele eri enteroviruksia toisistaan.

Tulos valmiina

Tutkimus suoritetaan arkipäivisin.

Näyte (minimi)

Selkäydinneste-, seerumi- tai NPS-näytettä vähintään 0.5 ml puhtaaseen kierrekorkilliseen näyteputkeen.

Ulostenäyte puhtaaseen ulostenäytepurkkiin.

Ei geeliputkeen.

Tikkunäyte eSwab collection putkeen tai UTM virusviljelyputkeen.

Näytteenotossa tulee kiinnittää erityistä huomiota näytteen kontaminoimisen välttämiseen.

Näytteen säilytys

1-3 vrk jääkaapissa +4 C°, pidempiaikainen säilytys -20 °C.

Näytteen lähetys

Ma-pe kylmälähetyksenä, pakastettu näyte lähetetään pakastettuna.

Tulkinta

Enteroviruksen löytyminen likvorista viittaa enterovirusperäiseen meningiittiin/enkefaliittiin. Positiivinen enteroviruslöydös seerumista osoittaa viremiaa ja voi siten vahvistaa diagnoosia.

Yhteyshenkilöt

Fimlab Vaasa: Sairaalamikrobiologi Roosa Jämsén p. 041 730 3503, ylilääkäri Suvi-Sirkku Kaukoranta p. 041 730 3918.

Muutokset

*13.1.2021 Tekopaikkamuutos