Vaasan keskussairaala, laboratorio-ohjekirja

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

B -Hepariinitrombosytopeniatutkimus (4399 B -HeparTP )

Tarkistettu

01.09.2019

Tekopaikka

Fimlab/Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorio p. 044 472 8393, päivystysaikana p. (03) 311 76536.

Lähete

Fimlab, Trombosyyttitutkimukset-lähete.

Yleistä

Hepariinin aiheuttaman trombosytopenian ja tukostaipumuksen (HIT) diagnoosi perustuu kliinisiin löydöksiin ja laboratoriomäärityksiin. Hepariinin indusoimat vasta-aineet, jotka kohdistuvat hepariini-PF4-kompleksia kohtaan, määritetään kvantitatiivisella ELISA-menetelmällä (HPIA, anti-heparin-PF4 antibodies by enzyme immunoassay). Funktionaalisella menetelmällä (HIPA, heparin–induced platelet activation test) varmistetaan, että vasta-aineet kykenevät myös aktivoimaan trombosyyttejä hepariinin läsnä ollessa. Negatiivinen vasta-ainetulos HPIA:lla sulkee pois HIT-epäilyn suurella todennäköisyydellä, joten jatkotutkimus HIPA:lla ei ole tarpeen. Vasta-ainepitoisuuden suurentuessa myös HIT:n ja tukosten todennäköisyys suurenee. Osassa tapauksia vasta-aineet eivät kuitenkaan kykene aktivoimaan trombosyyttejä, eivätkä siten aiheuta HIT:ä. Tästä syystä kaikki positiiviset vasta-ainelöydökset tulee kansainvälisten suositusten mukaan tarkistaa funktionaalisella menetelmällä. Funktionaalisella testillä varmennettu

positiivinen HPIA:n vasta-ainelöydös yhdessä kliinisten löydösten kanssa varmentaa HIT-diagnoosin.

Indikaatiot

Epäily hepariinin aiheuttamasta trombosytopeniasta.

Epäily hepariinin aiheuttamasta valtimo- tai laskimotukoksesta.

Esivalmistelut

On suositeltavaa, ettei potilas saisi hepariinia kuuteen tuntiin ennen näytteenottoa.

Tutkimuksen tilauksesta on sovittava aina etukäteen laboratorion kanssa (p. 2512), joka sopii edelleen Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorion kanssa, p. 044 472 8393.

Menetelmä

Hepariinin indusoimien vasta-aineiden osoitus PF4:n ja hepariinin avulla EIA-tekniikalla sekä EIA-positiivissa tapauksissa trombosyyttien aktivaatiotesti.

Tekotiheys

Tutkimusta tehdään maanantaista perjantaihin. Jos alustava tulos halutaan samana päivänä, on näytteen oltava Hemostaasilaboratoriossa viimeistään kello 12 ja lähetystiedoissa tulee olla vastauksen saajan faksi- tai puhelinnumero.

Tulos valmiina

Seuraavana arkipäivänä. Jos HPIA-tutkimus on positiivinen, saadaan lopullinen vastaus trombosyyttien aktivaatiotutkimuksesta (HIPA) seuraavana arkipäivänä.

Näyteastia

10 ml seerumiputki (ei geeliä), lapset 5 ml seerumiputki,

Näyte (minimi)

10 ml (5 ml) kokoverta seerumiputkessa.

Näytteen säilytys

Kokoverenä huoneenlämmössä.

Näytteen lähetys

Huoneenlämmössä.

Tulkinta

Lausunto.

Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorio varmistaa positiivisen tuloksen kansainvälisten suositusten mukaan funktionaalisella HIPA-testillä seuraavana arkipäivänä. Jatkotutkimus tehdään ilman erillistä pyyntöä ja se laskutetaan erikseen.

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529