Vaasa, laboratorio-ohjekirja

S -Glutamaattidekarboksylaasi (GAD), vasta-aineet (4400 S -GadAb )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

5.8.2014

Tekopaikka

Synlab Suomi/ puh. Ammattilaisneuvonta/020 734 1550.

Indikaatiot

Diabeteksen alatyyppien erotusdiagnostiikka.

Tyyppi I diabeteksen riskinarviointi.

Jäykkyysoireyhtymä (stiff person syndrome) diagnostiikka.

Menetelmä

Entsyymi-immunologinen menetelmä (EIA). Antigeenina käytetään rekombinanttitekniikalla tehtyä ihmisen Gad-65-proteiinia. Tulokset ilmoitetaan kansainvälisinä yksikköinä (IU/ml). Uusi EIA-menetelmä on aikaisemmin käytettyä RIA-menetelmää herkempi alle 70 IU/ml alueella. Yli 70 IU/ml-alueella tulokset ovat yhdenmukaiset.

Mittausalue: 5 - 2000 U/ml

Tulos valmiina

5-8 työpäivän aikana.

Näyteastia

5 ml:n seerumigeeliputki (keltainen korkki).

Näyte (minimi)

1 ml (0.5 ml) seerumia.

Näytteen säilytys

+5°C 7 vrk, muuten pakastettuna -20 °C.

Näytteen lähetys

Ma - pe lähetys huoneenlämmössä, jos näyte perillä vuorokauden kuluessa (pakastettu näyte pakastettuna).

Viitearvot

Normaali alle 10 IU/ml
Lievästi koholla 10 - 25 IU/ml
Kohonnut yli 25 U/ml

Tulkinta

Glutamaattidekarboksylaasi on tärkeä antigeeni diabetekseen liittyvässä vasta-ainemuodostuksessa. Tyyppi I diabeteksessa ja aikuisiän autoimmuunidiabeteksessa (LADA) esiintyy 60-80%:lla potilaista diagnoosihetkellä GAD-vasta-aineita. Usein vasta-ainepositiivisuus edeltää taudin puhkeamista varsinkin lapsilla. GAD-vasta-aineita ei yleensä esiinny tyyppi II aikuisdiabeteksessa eikä nuorten aikuisdiabeteksessa (MODY). Varsinkin aikuisdiabeteksessa etiologisella mekanismilla on vaikutusta hoitoon ja/tai ennusteeseen ja GAD-vasta-ainemääritys kuuluu aikuisten diagnoosivaiheen tutkimuskokonaisuuteen.

Korkeita likvorin ja seerumin GAD-vasta-ainepitoisuuksia tavataan myös GABA-hermovälittäjäainejärjestelmän harvinaisessa sairaudessa jäykkyysoireyhtymässä (stiff person syndrome).

Yhteyshenkilöt

Fimlab Vaasa: Sairaalamikrobiologi Roosa Jämsén p. 041 730 3503, ylilääkäri Suvi-Sirkku Kaukoranta p. 041 730 3918